Document 666-IV, valid, current version — Adoption on April 3, 2003
( Last event — Entry into force, gone April 25, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності у сфері
цивільної оборони та захисту населення
і території від надзвичайних ситуацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.196 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 188-16 такого змісту:
"Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб
спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади, до компетенції якого
віднесено питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до
компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-14"
доповнити цифрами "188-16".
3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту:
"органів Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки (стаття 188-16)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 666-IVon top