Document 664-2008-п, valid, current version — Revision on May 27, 2015, on the basis - 281-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 664
Київ
 
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 8 ( 8-2011-п ) від 12.01.2011 N 589 ( 589-2011-п ) від 06.06.2011 N 800 ( 800-2011-п ) від 27.07.2011 N 883 ( 883-2011-п ) від 17.08.2011 N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 N 481 ( 481-2014-п ) від 23.09.2014 N 676 ( 676-2014-п ) від 26.11.2014 N 281 ( 281-2015-п ) від 14.05.2015 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
     2. Установити, що в поточному році виконання цієї постанови здійснюється в межах видатків з оплати праці, передбачених відповідним державним органам у Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ).

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 40

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 664
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
     1. Додаток 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) викласти у такій редакції:
 
"Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
 
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату центральних органів
виконавчої влади (крім міністерств)
та урядових органів, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки,
Управління державної охорони

 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади  |  Місячний посадовий оклад, гривень  |
|            |---------------------------------------|
|            |  центральний орган  |урядовий орган|
|            | виконавчої влади (крім |       |
|            | міністерств), Служба |       |
|            |безпеки України, Служба |       |
|            | зовнішньої розвідки  |       |
|            | України, Управління  |       |
|            |  державної охорони  |       |
|            |    України     |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Керівник урядового   |            |   2461   |
|органу         |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Перший заступник    |            |   2322   |
|керівника урядового   |            |       |
|органу         |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Заступник керівника   |            |   2247   |
|урядового органу    |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Директор департаменту  |    2087-2194    |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Начальник самостійного |    1873-1980    | 1766-1819  |
|управління       |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Начальник самостійного |    1766-1873    | 1659-1712  |
|відділу         |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Начальник відділу у   |    1605-1659    | 1605-1632  |
|складі департаменту,  |            |       |
|самостійного      |            |       |
|управління; помічник  |            |       |
|керівника        |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Завідувач самостійного |    1445-1471    | 1391-1418  |
|сектору, помічник    |            |       |
|заступника керівника  |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Дипломатичний радник  |    1391-1418    |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Завідувач сектору у   |    1338-1364    | 1284-1311  |
|складі департаменту,  |            |       |
|самостійного      |            |       |
|управління, самостійного|            |       |
|відділу; помічник члена |            |       |
|Комісії, помічник    |            |       |
|керівника апарату    |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Головний казначей    |    1070-1177    |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Головний державний   |            | 1043-1070  |
|інспектор        |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Головний спеціаліст,  |    1070-1177    | 1033-1059  |
|консультант, радник   |            |       |
|керівника        |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Провідний казначей   |    1033-1059    |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Старший державний    |            |  936-963  |
|інспектор        |            |       |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Провідний спеціаліст  |    910-936     |  888-915  |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Спеціаліст I категорії |    819-845     |  797-824  |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Державний інспектор   |            |  797-824  |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Спеціаліст II категорії |    733-760     |  701-728  |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Спеціаліст       |    669-696     |  637-663  |
------------------------------------------------------------------ 
Керівні працівники і спеціалісти
Державної податкової адміністрації,
які здійснюють контроль за справлянням податків
та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою
роботою та розслідуванням кримінальних справ,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового їх стягнення,
та керівні працівники і спеціалісти ГоловКРУ,
які проводять ревізії діяльності підприємств,
установ та організацій
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту | 2354-2461 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного | 2087-2247 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 1980-2087 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1766-1873 | |департаменту, самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 1589-1632 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору у складі | 1471-1525 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного | | |відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: державний податковий | 1295 -1348 | |ревізор-інспектор, контролер- | | |ревізор, державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний державний податковий | 1177-1231 | |інспектор, старший державний | | |податковий ревізор-інспектор, | | |провідний: контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: державний податковий | 1027-1059 | |інспектор, контролер-ревізор, | | |державний аудитор | | |--------------------------------+-------------------------------| |Державний податковий інспектор, | 910-942 | |контролер-ревізор, державний | | |аудитор | | ------------------------------------------------------------------".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676 ( 676-2014-п ) від 26.11.2014 }
 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 8 ( 8-2011-п ) від 12.01.2011 }
 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 883 ( 883-2011-п ) від 17.08.2011 }
 
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 8 ( 8-2011-п ) від 12.01.2011 }
 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 281 ( 281-2015-п ) від 14.05.2015 }
 
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }
 
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589 ( 589-2011-п ) від 06.06.2011 }
 
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 800 ( 800-2011-п ) від 27.07.2011 }
 
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 481 ( 481-2014-п ) від 23.09.2014 }
 
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011 }
 
     12. В абзаці першому пункту 1 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1180 ( 1180-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2757), слова "із спеціальним статусом" виключити.on top