Document 662-XIV, valid, current version — Adoption on May 14, 1999
( Last event — Entry into force, gone June 13, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори ( 995_129 ), що перебувають під загрозою зникнення,
підписаної 3 березня 1973 року в м. Вашингтоні.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 14 травня 1999 року
N 662-XIVon top