Document 661-2014-п, valid, current version — Adoption on November 26, 2014
( Last event — Entry into force, gone December 10, 2014. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 661
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 2734; 2012 р., № 39, ст. 1473, № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975) і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 661

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835:

1) у додатках 1 і 2 до постанови пункти 6-8 виключити;

2) у додатку 3 до постанови:

у пункті 16 у графі “Найменування послуги” слова “у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади” виключити;

у пунктах 17-19 у графі “Найменування послуги” слова “за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” виключити.

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051:

1) підпункт 6 пункту 72 виключити;

2) у підпункті 2 пункту 77 слова “, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру,“ виключити;

3) в абзаці другому пункту 85 слова “, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру” виключити;

4) пункт 86, підпункт 5 пункту 91, підпункт 4 пункту 96, підпункт 4 пункту 101 та підпункт 4 пункту 110 виключити;

5) у пункті 115-1 слова “та справляння плати за державну реєстрацію земельної ділянки” виключити;

6) підпункт 4 пункту 121 та підпункт 5 пункту 126 виключити;

7) пункт 187 доповнити підпунктом 2-2 такого змісту: “2-2) Держсільгоспінспекції;”;

8) у додатку 8 до вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа:

у позиції “020” у графі “Назва документації” слова “Проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою” замінити словами “Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель”;

доповнити додаток позицією такого змісту:

“030 Проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів”;

9) у додатках до зазначеного Порядку:

у додатку 12 слова “документ про оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.” виключити;

у додатку 20 слова “документ про оплату послуг з державної реєстрації обмеження у використанні земель.” виключити;

у додатку 22 слова “документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.” виключити;

у додатку 25 слова “документ про оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру;” виключити.on top