Document 661-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за порушення вимог режиму
радіаційної безпеки, заготівлю, переробку і збут
радіоактивно забруднених продуктів харчування
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 11, ст. 106 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001,
N 25-26, ст.131 )

З метою посилення охорони здоров'я населення Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що винесення або вивезення з території, що
зазнала радіоактивного забруднення, без радіометричного контролю і
відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування,
транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів
харчування, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно
забруднених понад рівні, що допускаються, - тягнуть за собою
накладення штрафу на громадян у розмірі до двохсот карбованців з
конфіскацією цих предметів і на службових осіб - до трьохсот
карбованців. Умисне придбання і використання для виробничих потреб
зазначених у цій статті будівельних матеріалів, устаткування,
транспортних засобів, які винесено або вивезено з території, що
зазнала радіоактивного забруднення, - тягне за собою накладення
штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією або
вилученням цих предметів.
Зазначені предмети, вивезені службовими особами, підлягають
вилученню. Конфісковані і вилучені відповідно до цього Указу
предмети знищуються в установленому порядку.
Протоколи про ці правопорушення складають уповноважені на те
службові особи органів внутрішніх справ і органів державного
санітарного нагляду.
2. Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян у розмірі від ста до трьохсот карбованців і на службових
осіб - від двохсот до п'ятисот карбованців.
Продукти харчування та інша продукція, зазначені в частині
першій цієї статті, підлягають знищенню.
Протоколи про ці правопорушення складають уповноважені на те
службові особи органів державного санітарного нагляду, державного
ветеринарного нагляду, Державного комітету СРСР по управлінню
якістю продукції і стандартах та його органів, які здійснюють
державний контроль за стандартами і засобами вимірювань, державної
інспекції по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі
Української РСР, лабораторій радіаційного контролю міністерств і
відомств Української РСР, організацій споживчої кооперації. Справи про правопорушення, передбачені статтями 1 і 2 цього
Указу, розглядають народні судді районних (міських) народних
судів.
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
4. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких
законодавчих актів Української РСР:

1) до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст.415,
N 24, ст. 553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.
539, N 52, ст. 1957; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453,
454, N 35, ст.674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33,
ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N
49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18,
ст. 278, N 20, ст.313, N 22, ст.367):
а) доповнити Кодекс статтею 42-2 такого змісту:
"Стаття 42-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно
забруднених продуктів харчування чи іншої
продукції
Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від
ста до трьохсот карбованців і на службових осіб - від двохсот до
п'ятисот карбованців";
б) статтю 46-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 46-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
в місцевостях, що зазнали радіоактивного
забруднення
Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально
визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у
проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або
самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкодженні чи
перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної
зони, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу
будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів,
плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей
або інших предметів, - тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових
осіб - до трьохсот карбованців.
Винесення або вивезення з території, що зазнала
радіоактивного забруднення, без радіометричного контролю і
відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування,
транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів
харчування, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно
забруднених понад рівні, що допускаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до
двохсот карбованців з конфіскацією цих предметів і на службових
осіб - до трьохсот карбованців.
Умисне придбання і використання для виробничих потреб
зазначених у цій статті бедівельних матеріалів, устаткування,
транспортних засобів, які винесено або вивезено з території, що
зазнала радіоактивного забруднення, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот
карбованців з конфіскацією або вилученням цих предметів";
в) статтю 221, частину другу статті 277 і частину першу
статті 294 після слів "правопорушення, передбачені" доповнити
словом і цифрами "статтею 42-2";
г) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці двадцять першому цифри "155" замінити цифрами "42-2,
155";
абзац двадцять третій після слова "статті" доповнити цифрами
"42-2";
в абзаці 28 цифри "42-1" замінити цифрами "42-1, 42-2, 46-1";
в абзаці 29 цифри "42-1" замінити цифрами "42-1, 42-2";
доповнити цей пункт абзацом такого змісту:
"лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств
Української РСР, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2)";

( Пункт 2 статті 4 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
3) у частині першій статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) цифри "227-1"
замінити цифрами "227-1, 227-2".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1991 року
N 661-XIIon top