Document 6591-X, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 11, ст. 203 )
{ Указ затверджено Законом УРСР
N 7131-X ( 7131-10 ) від 15.06.84, ВВР, 1984, N 26, ст. 485 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 }

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
15 грудня 1983 року "Про внесення змін і доповнень до деяких актів
кримінального законодавства СРСР" і від 11 січня 1984 року "Про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про
кримінальну відповідальність і кримінальне судочинство" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05 ) такі зміни і доповнення:
1. У пункті 2 частини першої статті 34 цифри "66 - 69"
замінити цифрами "66 - 68, 68-1, 69".
2. У частині першій статті 112 цифри "232 - 252" і "254 -
263" замінити відповідно цифрами "232 - 245, 245-1, 246 - 252" і
"254, 254-1, 255 - 263", цю ж частину після цифр "68" доповнити
цифрами "68-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 лютого 1984 р.
N 6591-Xon top