Document 6591-X, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 11, ст. 203 )
 
{ Указ затверджено Законом УРСР N 7131-X ( 7131-10 ) від 15.06.84, ВВР, 1984, N 26, ст. 485 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 15 грудня 1983 року "Про внесення змін і доповнень до деяких актів кримінального законодавства СРСР" і від 11 січня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про кримінальну відповідальність і кримінальне судочинство" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
         Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 лютого 1984 р.
N 6591-Xon top