Document 656-2010-п, first version — Adoption on July 28, 2010
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2010 р. N 656
Київ
Про встановлення щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії інвалідам війни
та учасникам бойових дій

З метою соціального захисту інвалідів війни та учасників
бойових дій і підтримання їх купівельної спроможності з
урахуванням зростання цін Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що з 1 серпня 2010 р. інвалідам війни та
учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною) не досягає в інвалідів війни I групи - 240 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
II групи - 215, III групи - 190, учасників бойових дій -
165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до
пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги
виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
2. Пенсійному фонду України забезпечити фінансування
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої
цією постановою, за рахунок коштів, передбачених бюджетною
програмою 3513020 "Дотація Пенсійному фонду України на пенсійне
забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та
підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами" ( 2154-17 ).
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1308 ( 1308-2009-п ) "Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3217; 2010 р., N 33, ст. 1185).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26on top