Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification on July 16, 2008654
Document 654-2008-п, valid, current version — Revision on February 23, 2019, on the basis - 109-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 липня 2008 р. N 654
Київ
Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 862 ( 862-2008-п ) від 24.09.2008
N 1113 ( 1113-2009-п ) від 21.10.2009 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-4940/09/2670 ( v4940805-09 ) від 04.11.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1252 ( 1252-2009-п ) від 26.11.2009
N 1308 ( 1308-2009-п ) від 02.12.2009
N 745 ( 745-2011-п ) від 06.07.2011
N 92 ( 92-2019-п ) від 13.02.2019
N 109 ( 109-2019-п ) від 30.01.2019 }

{ У тексті Постанови слово "інвалідам" замінено словами
"особам з інвалідністю" згідно з Постановою КМ N 109
( 109-2019-п ) від 30.01.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 745
( 745-2011-п ) від 06.07.2011 - діє до 1 січня 2012 року }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 745
( 745-2011-п ) від 06.07.2011 - діє до 1 січня 2012 року }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 745
( 745-2011-п ) від 06.07.2011 - діє до 1 січня 2012 року }

4. Установити, що з 1 вересня 2008 року:

{ Підпункт 1 пункту 4 втратив чинність на підставі Посмтанови
КМ N 1308 ( 1308-2009-п ) від 02.12.2009 }

2) репресованим особам, яких у подальшому було реабілітовано,
до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи
державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії,
підвищення проводиться в розмірі 54,4 гривні, а членам їх сімей,
яких було примусово переселено, - 43,52 гривні; { Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 92 ( 92-2019-п ) від 13.02.2019 }
3) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні
дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та
за вислугу років, передбачена Законами України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) і "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ),
виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину;
4) особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з
інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього
догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з
інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким
одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують
постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію відповідно
до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) і "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
(крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"
( 1727-15 )), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50
гривень.
Надбавки на догляд, встановлені законодавством, що діяло
раніше, виплачуються у розмірі, зазначеному в абзаці першому цього
підпункту.
5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 вересня 2008 р.,
постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що
додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 654
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 р.
N 1 ( 1-2002-п ) "Про підвищення розмірів пенсій та інших
соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування
яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 26).
2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2003 р. N 1350 ( 1350-2003-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1892).
3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня
2004 р. N 895 ( 895-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876).
4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального
забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 32, ст. 1312).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р.
N 1062 ( 1062-2007-п ) "Про підвищення рівня матеріального
забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 64, ст. 2505).on top