Document 653-IV, valid, current version — Adoption on April 3, 2003
( Last event — Entry into force, gone April 22, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 69 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.189 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 69 Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86) доповнити словами "крім підприємств, які у
2003 році фінансуються за рахунок коштів відповідно до бюджетної
програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 653-IVon top