Document 651/97-ВР, first version — Adoption on November 19, 1997
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за порушення
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.42 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5,
ст.21 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. Статтю 220-1 Кримінального кодексу України ( 2001-05,
2002-05 ) викласти в такій редакції:
"Стаття 220-1. Порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду
здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви, майнову
шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):
а) доповнити Кодекс статтею 188-8 такого змісту:
"Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових
осіб органів державного пожежного нагляду
Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів
державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх
діяльності - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; б) статті 175, 223 ( 80732-10 ) викласти в такій редакції:
"Стаття 175. Порушення встановлених законодавством
вимог пожежної безпеки
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не
за призначенням - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; "Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням
приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного
нагляду (статті 120, 175, 188-8). Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право: 1) головні державні інспектори з пожежного нагляду
центрального та територіальних органів державного пожежного
нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих
органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з
пожежного нагляду центрального та територіальних органів
державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на
громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; в) пункт 7 частини другої статті 255 викласти в такій
редакції: "7) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени
добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань
громадян (статті 120, 175, 188-8)".
3. Пункт 1 статті 10 Закону України "Про оренду державного
майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 15, ст. 99) доповнити абзацом десятим такого змісту: "обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 1997 року
N 651/97-ВРon top