Document 644-2008-п, valid, current version — Adoption on July 16, 2008
( Last event — Entry into force, gone July 22, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 липня 2008 р. N 644
Київ
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку
та умов виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), поранення (контузії,
травми або каліцтва) чи інвалідності
осіб рядового і начальницького складу органів
та підрозділів цивільного захисту

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці першому пункту 3 Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення
(контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і
начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2007 р. N 908 ( 908-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 52, ст. 2110), слова і цифри "окладу за спеціальне звання,
відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної
100-відсоткової надбавки, передбачених Указами Президента України
від 4 жовтня 1996 р. N 926 ( 926/96 ) та від 29 січня 1999 р. N 98
( 98/99 ) і постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня
1999 р. N 1223 ( 1223-99-п )" замінити словами і цифрами
"передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 86, ст. 3148)".
2. Установити, що розмір грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи
інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та
підрозділів цивільного захисту, що сталися до набрання чинності
постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р.
N 1294 ( 1294-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86,
ст. 3148), визначається відповідно до розміру грошового
забезпечення (посадового окладу, окладу за спеціальне звання,
відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної
100-відсоткової надбавки відповідно до законодавства) за останньою
посадою, яку займали такі особи на день загибелі (смерті),
поранення (контузії; травми або каліцтва) чи інвалідності.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33on top