Document 643_377, valid, current version — Adoption on April 14, 2011

 За Державну службу України        За Федеральне архівне агентство 
(Російська Федерація)
(підпис) О.П.Гінзбург (підпис) А.М.Артізов
14 квітня 2011 рік 14 квітня 2011 рік

Дата підписання: 14.04.2011 Дата набрання чинності для України: 14.04.2011

План
спільних заходів Державної архівної служби України
і Федерального архівного агентства
(Російська Федерація)
на 2011-2013 рр.

---------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва заходу | Терміни | Виконавці | Місце | Примітки | | п/п | | проведення | |проведення | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1. |Організація | | | | | | |документальних | | | | | | |виставок | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.1. |До 25-ї річниці |2011 р. |Державна |м. Київ |За участі | | |Чорнобильської |квітень |архівна | |держархівів | | |катастрофи | |служба, ЦДАГО,| |Білорусі | | | | |ЦДАВО, | | | | | | |ЦДКФФА; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАНІ, ДАРФ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.2. |До 70-ї річниці |2011 р. |Державна |м. Київ | | | |початку Великої |червень |архівна | | | | |Вітчизняної війни | |служба, ЦДАГО,| | | | |1941-1945 років | |ЦДАВО, | | | | | | |ЦДКФФА, | | | | | | |державні | | | | | | |архіви; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДВА, ДАРФ, | | | | | | |РДАСПІ, | | | | | | |РДАКФД | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.3. |До 70-річчя |2011 р. |Державна |м. Київ | | | |трагедії в |вересень |архівна | | | | |Бабиному Яру | |служба, ЦДАВО,| | | | | | |держархіви | | | | | | |Київської | | | | | | |області та | | | | | | |м. Києва, ГДА | | | | | | |СБУ; Росархів,| | | | | | |ДАРФ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.4. |З історії розвитку|2012 р. |Державна |м. Миколаїв| | | |суднобудування в | |архівна | | | | |Новоросійському | |служба, | | | | |краї у | |держархіви | | | | |XVIII-XX ст. ст. | |Миколаївської,| | | | | | |Одеської та | | | | | | |Херсонської | | | | | | |областей; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАВМФ, | | | | | | |федеральні | | | | | | |архіви | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.5. |Партизанський рух |2012 р. |Державна |м. Київ |За участі | | |у роки Великої |вересень |архівна | |держархівів | | |Вітчизняної війни | |служба, ЦДАГО,| |Білорусі | | | | |державні | | | | | | |архіви; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАСПІ, | | | | | | |федеральні | | | | | | |архіви | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.6. |До 200-річчя |2012 р. |Державна |м. Москва | | | |Вітчизняної війни | |архівна | | | | |1812 року | |служба, ЦДІАК;| | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДВІА | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.7. |Одеса |2013 р. |Державна |мм. Одеса, | | | |наприкінці XVIII- | |архівна |Санкт- | | | |на початку | |служба, ЦДІАК,|Петербург | | | |XIX ст. ст.) | |Держархів | | | | | | |Одеської | | | | | | |області; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАДА, РДІА | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2. |Підготовка | | | | | | |спільних | | | | | | |публікацій | | | | | | |документів: | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.1. |Україна у 1918 р.:|2011 р. |ЦДАВО; ДАРФ | | | | |гетьман | | | | | | |П.Скоропадський | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.2. |Олександр |2011 р. |Державна | | | | |Довженко. | |архівна | | | | |Щоденникові | |служба, | | | | |записи. | |ЦДАМЛМ; | | | | |1941-1956 рр. | |Росархів, | | | | | | |РДАЛМ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.3. |Повість полум'яних|2011-2013 рр.|Державна | | | | |років Олександра | |архівна | | | | |Довженка | |служба, | | | | | | |ЦДАМЛМ, | | | | | | |ЦДАГО, ГДА | | | | | | |СБУ; Росархів,| | | | | | |РДАЛМ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.4. |Листування |2011-2013 рр.|Державна | | | | |гетьманів | |архівна | | | | |лівобережної | |служба, ЦДІАК;| | | | |України з Москвою | |Росархів, | | | | |та Санкт- | |РДАДА | | | | |Петербургом | | | | | | |в 1654-1764 рр. | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 3. |Співробітництво в | | | | | | |галузі науково- | | | | | | |дослідної та | | | | | | |методичної роботи | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 3.1. |Проведення | | | | | | |науково-практичних| | | | | | |семінарів: | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.1.1.|Організація |2011 р. |Державна |м. Великий |У рамках | | |використання | |архівна |Новгород |тристоронньої| | |документів в | |служба, | |зустрічі | | |архівних | |УНДІАСД; | | | | |установах: | |Росархів, | | | | |нормативно-правове| |ВНДІДАС; | | | | |регулювання та | |Белархів, | | | | |практична | |БілНДІДАС | | | | |діяльність | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.1.2.|Досвід роботи з |2012 р. |Державна |Україна |У рамках | | |електронними | |архівна | |тристоронньої| | |документами | |служба, | |зустрічі | | | | |УНДІАСД; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |ВНДІАСД; | | | | | | |Белархів, | | | | | | |БілНДІДАС | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.1.3.|Створення |2013 р. |Державна |Білорусь |У рамках | | |страхового фонду | |архівна | |тристоронньої| | |та фонду | |служба, | |зустрічі | | |користування на | |УНДІАСД; | | | | |документи | |Росархів, | | | | | | |ВНДІАСД; | | | | | | |Белархів, | | | | | | |БілНДІДАС | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 3.2. |Проведення | | | | | | |наукових | | | | | | |конференцій | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.2.1.|Питання збереження|2011 |Державна |Україна | | | |електронних |(2012) р. |архівна | | | | |документів та | |служба, | | | | |проблеми створення| |УНДІАСД, | | | | |страхового фонду | |державні | | | | |на них | |архіви; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |ВНДІАСД, | | | | | | |федеральні | | | | | | |архіви | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4. |Співробітництво | | | | | | |між науково- | | | | | | |дослідними | | | | | | |інститутами з | | | | | | |проведення | | | | | | |наукових та | | | | | | |прикладних | | | | | | |досліджень | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.1. |Участь українських|2011-2013 рр.|Росархів, |м. Москва | | | |архівістів у | |ВНДІАСД | | | | |Міжнародній | | | | | | |науковій | | | | | | |конференції | | | | | | |"Документація в | | | | | | |інформаційному | | | | | | |суспільстві" | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.2. |Співробітництво з |2011-2013 рр.|УНДІАСД; |мм. Москва,| | | |підготовки | |ВНДІАСД |Київ | | | |наукових кадрів у | | | | | | |сфері | | | | | | |архівознавства та | | | | | | |документознавства.| | | | | | |Участь у | | | | | | |міжнародних | | | | | | |навчальних | | | | | | |семінарах для | | | | | | |архівістів та | | | | | | |документознавців | | | | | | |країн СНД та | | | | | | |ЄВРАЗІКИ | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.3. |Взаємне |2011-2013 рр.|УНДІАСД; | | | | |рецензування | |ВНДІАСД | | | | |наукових робіт та | | | | | | |дисертацій | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.4. |Обмін науково- |2011-2013 рр.|УНДІАСД; | | | | |методичною | |ВНДІАСД | | | | |літературою та | | | | | | |науково-технічною | | | | | | |інформацією з | | | | | | |проблем архівної | | | | | | |справи та | | | | | | |документознавства | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.5. |Організація |2011-2013 рр.|УНДІАСД; |мм. Москва,| | | |стажування | |ВНДІАСД |Київ | | | |співробітників | | | | | | |УНДІАСД та ВНДІАСД| | | | | | |з обміну досвідом | | | | | | |роботи на | | | | | | |постійній основі | | | | | | |(за окремим | | | | | | |планом) | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.6. |Регулярне |2011-2013 рр.|УНДІАСД; | | | | |розміщення | |ВНДІАСД | | | | |матеріалів про | | | | | | |діяльність УНДІАСД| | | | | | |та ВНДІАСД на | | | | | | |сайтах інститутів | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5. |Обмін інформацією | | | | | | |з актуальних | | | | | | |проблем архівної | | | | | | |справи: | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.1. |Обмін інформацією,|2011-2013 рр.|Державна | | | | |отриманою у ході | |архівна | | | | |реалізації програм| |служба; | | | | |з виявлення | |Росархів | | | | |документів з | | | | | | |історії України у | | | | | | |федеральних | | | | | | |архівах Росії | | | | | | |("Архівна | | | | | | |Україніка в | | | | | | |Росії") та історії| | | | | | |Росії в | | | | | | |центральних | | | | | | |державних архівах | | | | | | |України ("Архівна | | | | | | |Росіка в | | | | | | |Україні"), та | | | | | | |копіями | | | | | | |документів, що | | | | | | |представляють | | | | | | |інтерес для обох | | | | | | |сторін | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.2. |Обмін інформацією |2011-2013 рр.|Державна | | | | |про архівні | |архівна | | | | |документи, | |служба; | | | | |втрачені | |Росархів | | | | |внаслідок | | | | | | |крадіжок, та | | | | | | |вироблення | | | | | | |спільних заходів з| | | | | | |боротьби із | | | | | | |незаконним обігом | | | | | | |архівних | | | | | | |документів | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.3. |Обмін досвідом |2011-2013 рр.|Державна | | | | |роботи із | |архівна | | | | |забезпечення | |служба; | | | | |збереження | |Росархів | | | | |документів на | | | | | | |стадії прийому, | | | | | | |зберігання та | | | | | | |користування | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.4. |Обмін методичною |2011-2013 рр.|Державна | | | | |та науково- | |архівна | | | | |технічною | |служба; | | | | |літературою з | |Росархів | | | | |проблем архівної | | | | | | |справи | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.5. |Обмін досвідом з |2011-2013 рр.|Державна | | | | |впровадження | |архівна | | | | |електронного | |служба; | | | | |документообігу та | |Росархів | | | | |електронного | | | | | | |цифрового підпису,| | | | | | |інформаційно- | | | | | | |комунікаційних | | | | | | |технологій та | | | | | | |зберігання баз | | | | | | |даних | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 6. |Проведення |2011 р. |Росархів |Росія | | | |щорічних зустрічей| | | | | | |керівників |-------------+--------------+-----------+-------------| | |державних архівних|2012 р. |Державна |Україна | | | |служб та державних| |архівна служба| | | | |архівів України, |-------------+--------------+-----------+-------------| | |Росії, Білорусі |2013 р. |Белархів |Білорусія | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 7 |Участь в інших | | | | | | |заходах | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 7.1. |Участь у щорічному|2011-2013 рр.|ЦДКФФА; |м. Київ | | | |Міжнародному | |РДАКФД | | | | |фестивалі | | | | | | |документальних | | | | | | |фільмів | | | | | | |"Кінолітопис" | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------on top