Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1443
Постановление Кабинета Министров Украины от 07.05.1998635
Документ 635-98-п, текущая редакция — Принятие от 07.05.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 1998 р. N 635
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 2 грудня
1996 р. N 1443

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня
1996 р. N 1443 ( 1443-96-п ) "Про поетапну передачу до комунальної
власності об'єктів соціальної інфраструктури" такі зміни:
1) у пункті 1 слова "на кожний бюджетний рік" замінити
словами "якщо інше не передбачено Державним бюджетом України на
поточний рік";
2) пункт 4 викласти у такій редакції: "Під час формування переліків об'єктів соціальної
інфраструктури, що пропонуються для передачі до комунальної
власності у 1999 році і наступні роки, та розподілу витрат на їх
утримання за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не
передбачено Державним бюджетом України на поточний рік, виходити з
того, що до переліків у порядку черговості включаються об'єкти: підприємств у зв'язку з їх закриттям, або визнаних у
встановленому порядку банкрутами; військових частин, які ліквідовано; про передачу яких Кабінет Міністрів України прийняв
відповідні рішення, але фінансування їх утримання за рахунок
коштів державного бюджету не здійснювалось; підприємств та установ кримінально-виконавчої системи; підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави; сільськогосподарських підприємств, що реорганізуються у
зв'язку з виділенням окремих господарюючих суб'єктів".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25вверх