Document 635-2010-п, valid, current version — Adoption on July 28, 2010
( Last event — Entry into force, gone August 5, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2010 р. N 635
Київ
Про внесення змін до Положення про Раду
з питань регіонального розвитку
та місцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Раду з питань регіонального розвитку
та місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 309 ( 309-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 25, ст. 838), такі зміни:
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря та членів Ради.
Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України, до повноважень
якого належать питання розвитку регіонів. Голова Ради затверджує
її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.
Заступником голови Ради є Міністр Кабінету Міністрів.";
у пункті 7:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Віце-прем'єр-міністр України, до повноважень якого належать
питання розвитку регіонів;";
в абзаці сьомому слово "Фонду" замінити словами "Державного
фонду".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 39on top