Document 63/95-ВР, current version — Adoption on February 15, 1995


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про введення в дію Закону України "Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зловживанню ними"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст. 63 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) з дня опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     до 1 червня 1995 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів, що випливають із Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними";
 
     до 1 липня 1995 року привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом;
 
     до 1 червня 1995 року забезпечити розробку і затвердження нормативних актів відповідно до повноважень Уряду України, визначених цим Законом.

 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ 
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 63/95-ВРon top