Document 63-92-п, current version — Adoption on February 6, 1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 лютого 1992 р. N 63
Київ
Про впорядкування фінансування та матеріального
забезпечення у галузі спорту

З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку
фізичної культури і спорту на Україні, належного соціального
захисту спортсменів, тренерів та інших спеціалістів в умовах
ринкових відносин, підвищення заінтересованості спортсменів в
успішних виступах на міжнародних змаганнях, а також запровадження
нових форм діяльності в галузі спорту Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Надати право Міністерству України у справах молоді і
спорту за погодженням з Міністерством фінансів України визначити
норми витрат власних коштів у карбованцях і валюті на:
організацію й проведення в Україні чемпіонатів і Кубків
світу, Європи та України, інших спортивних заходів;
утримання і спортивну підготовку штатних національних збірних
команд, а також на їхню участь в Олімпійських іграх, чемпіонатах і
Кубках світу, Європи, України, в інших змаганнях і спортивних
заходах;
виплату винагород спортсменам, тренерам та іншим спеціалістам
за високі спортивні досягнення на Олімпійських іграх, чемпіонатах
і Кубках світу, Європи, України, в інших міжнародних та
комерційних змаганнях;
матеріальне забезпечення команд - учасниць чемпіонатів
України з футболу, хокею та інших ігрових видів спорту.
2. Встановити, що норми витрат на матеріальне забезпечення
спортивних заходів та їх учасників республіканського (Кримська
АРСР), обласного, міського і районного рівнів визначаються
відповідними органами державного управління і фінансуються у межах
виділених їм коштів.
Взяти до відома, що матеріальне та фінансове забезпечення
спортивних заходів, які проводяться добровільними спортивними
товариствами, здійснюватиметься цими товариствами.
З. Дозволити Міністерству України у справах молоді і спорту
створювати штатні національні збірні спортивні команди. За
погодженням з Міністерством праці України і Міністерством фінансів
України у місячний строк розробити й затвердити положення про
фінансування цих команд, умови оплати праці спортсменів, їх
тренерів та інших спеціалістів.
Міністерству фінансів України передбачити у проектах бюджету
починаючи з 1992 року необхідні кошти на утримання зазначених
команд.
4. Встановити, що трудові відносини між Міністерством України
у справах молоді і спорту та спортсменами, тренерами й іншими
спеціалістами штатних національних збірних спортивних команд
регулюються контрактом.
Міністерству України у справах молоді і спорту за погодженням
з Міністерством праці України та з участю Ради Федерації
незалежних профспілок України розробити і затвердити Положення про
укладання контрактів із спортсменами, тренерами та іншими
спеціалістами штатних національних збірних спортивних команд.
5. Встановити, що плата за готельне обслуговування і
перевезення усіма видами транспорту іноземних спортивних делегацій
провадиться у карбованцях або у власній національній валюті за
тарифами, встановленими для громадян України за умови, якщо
зазначені делегації прибувають на Україну згідно з договорами про
співробітництво на основі безвалютного обміну, підписаними
Міністерством України у справах молоді і спорту, Національним
олімпійським комітетом України, фізкультурно-спортивними
товариствами та спортивними федераціями України.

Перший віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Державний секретар Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.28on top