Document 627-2006-п, first version — Adoption on May 11, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2006 р. N 627
Київ
Про внесення змін
до переліків органів ліцензування та
документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р. , N 27, ст. 1327; 2004 р. N 46, ст. 3046;
2005 р., N 25, ст. 1433), та переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 27, ст. 1212), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 627
ЗМІНИ,
що вносяться до переліків органів
ліцензування ( 1698-2000-п ) та документів,
які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської
діяльності ( 756-2001-п )
1. У графі "Вид господарської діяльності" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ):
1) абзац четвертий пункту 1, пункт 1-1, абзац третій пункту
14 після слів "пестициди і агрохімікати" в усіх відмінках
доповнити словами "(тільки регулятори росту рослин)" у
відповідному відмінку;
2) у пункті 10 слова "та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури" виключити.
2. У пункті 30 переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ):
графу "Вид господарської діяльності" викласти у такій
редакції:
"Виробництво пестицидів і
агрохімікатів (тільки регуляторів
росту рослин), оптова, роздрібна
торгівля пестицидами і
агрохімікатами (тільки регуляторами
росту рослин)";
графу "Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" після слів "пестициди
та агрохімікати" в усіх відмінках доповнити словами "(тільки
регулятори росту рослин)" у відповідному відмінку.on top