Document 622-2014-п, valid, current version — Revision on October 6, 2019, on the basis - 683-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2014 р. № 622
Київ

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1055 від 01.12.2017
№ 683 від 17.07.2019}

Відповідно до частини другої статті 15 та частини п’ятої статті 26 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1055 від 01.12.2017}

1. Затвердити:

зразок та технічний опис бланка посвідчення члена екіпажу згідно з додатками 1 і 2;

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу, що додається.

2. Установити, що:

документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження оформлення і видачі посвідчення члена екіпажу, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Запровадити оформлення і видачу посвідчення члена екіпажу, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1055 від 01.12.2017}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 622
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2017 р. № 1055)

ЗРАЗОК
бланка посвідчення члена екіпажу

Лицьовий бік

Зворотний бік

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1055 від 01.12.2017}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 622
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2017 р. № 1055)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка посвідчення члена екіпажу

1. Бланк посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1 розміром 54 × 85,6 (± 0,75) міліметра.

У бланк посвідчення члена екіпажу імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.

Безконтактний електронний носій забезпечує одноразовий запис та багаторазове зчитування даних згідно із стандартом ISO/IEC 14443 і захист даних відповідно до вимог документа Міжнародної організації цивільної авіації (далі - IКАО) Doc 9303 “Машинозчитувані проїзні документи” (далі - Doc 9303), що встановлюються до електронних документів.

2. Для виготовлення бланка посвідчення члена екіпажу використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

Внесення даних до бланка посвідчення члена екіпажу здійснюється за технологією лазерного гравіювання.

3. З обох боків бланк посвідчення члена екіпажу містить фонове графічне зображення та текстову інформацію, виконані офсетним та трафаретним друком.

Бланк посвідчення члена екіпажу виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

4. Текст з обох боків бланка посвідчення члена екіпажу друкується українською та англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією джерела інфрачервоного опромінення.

Фонові зображення бланка складаються з:

двох фонових сіток блакитного та жовтого кольорів з лицьового боку у вигляді синусоїдальних ліній різної амплітуди, зворотного - у вигляді решіток. У нижній частині лицьового боку відтворено сітку блакитного кольору у вигляді квадратних лабіринтів, а нижній частині зворотного боку, призначеній для внесення машинозчитуваної інформації, сітку жовтого кольору у вигляді решітки;

лінії мікротексту у позитивному зображенні “УКРАЇНА ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ”, виконаної з лицьового боку українською та англійською мовами. Лінія розділяє назву держави українською та англійською мовами;

лінії мікротексту блакитного кольору у позитивному зображенні “УКРАЇНА”, виконаної з лицьового боку українською та англійською мовами у вигляді сліду, що залишає літак у повітрі;

лінії мікротексту у негативному зображенні “ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ”, виконаної із зворотного боку українською та англійською мовами у сітці блакитного кольору.

Бланк посвідчення члена екіпажу містить графічні елементи, виконані захисними фарбами для оперативного контролю достовірності внесених даних, невидиме при денному світлі зображення контуру земної кулі, яке під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває зеленого свічення.

Бланк посвідчення члена екіпажу містить текстову інформацію, яка надрукована фарбою чорного кольору, що зникає під дією інфрачервоного опромінення та включає назву держави, документа, полів для внесення відомостей (персональних даних) про особу.

5. Загальне компонування елементів даних бланка посвідчення члена екіпажу здійснюється відповідно до вимог документа IКАО Doc 9303.

6. Відповідно до вимог документа IКАО Doc 9303 бланк посвідчення члена екіпажу має сім зон. На лицьовому боці бланка посвідчення члена екіпажу розміщені зони візуальної перевірки (I-V). На зворотному боці бланка посвідчення члена екіпажу розміщено зону візуальної перевірки (VI) та машинозчитувану зону (VII).

7. Відповідно до технічних вимог розділу V документа IКАО Doc 9303 у зонах візуальної перевірки бланка посвідчення члена екіпажу елементи даних розміщуються в такій послідовності:

зона I. Оптико-перемінною фарбою виконано у лівому куті зображення символу електронного документа, а в правому куті - зображення літака на фоні гільйошної розетки сірого кольору, виконаної офсетним способом друку.

Фарбою чорного кольору, що зникає під дією інфрачервоного опромінення, зазначено назву держави українською та англійською мовами, розділену мікротекстом, поряд розміщено стилізоване зображення малого Державного Герба України та зазначено назву документа українською та англійською мовами;

зони II-III. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів українською та англійською мовами через скісну риску:

- Прізвище/Surname;

- Ім’я/Given names;

- Стать/Sex, Громадянство/Nationality, Запис №/Record No;

- Дата народження/Date of birth, Місце роботи/Employed by;

- Посада/Occupation;

- Док №/Doc No, Дійсне до/Date of expiry;

зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи (назва поля не друкується);

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи;

зона VI призначена для розміщення напису українською та англійською мовами:

“Посвідчення члена екіпажу є власністю України/Crew Member Certificate is a property of Ukraine”.

Нижче зазначено повідомлення про право особи на перетинання державного кордону:

“Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред’явленням дійсного посвідчення/Thе holder may, at all time, re-enter Ukraine upon production of this certificate, within the period of validity”.

Нижче надруковано назву поля “Орган, що видав посвідчення/Issuing Authority”.

Нижче надруковано назву поля “Місце видачі/Issued at” та праворуч - “Підпис посадової особи/Signature of issuing officer”, що призначене для відцифрованого підпису особи уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення члена екіпажу.

У нижній частині зони VI праворуч способом лазерного гравіювання надруковано серію з двох літер та шестизначний номер бланка посвідчення члена екіпажу, а також реквізити підприємства-виробника;

зона VII розміщена у нижній частині зворотного боку бланка посвідчення члена екіпажу та призначена для внесення машинозчитуваної інформації, яка складається з трьох рядків.

8. Бланк посвідчення члена екіпажу персоналізується способом лазерного гравіювання.


Схематична діаграма бланка посвідчення члена екіпажу

Лицьовий бік

Зворотний бік


{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1055 від 01.12.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. № 622
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2017 р. № 1055)

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу

Загальна частина

1. Посвідчення члена екіпажу (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України.

Посвідчення дає право особі, на ім’я якої його оформлено, на виїзд з України і в’їзд в Україну з метою виконання службових обов’язків.

2. Посвідчення оформлюється і видається громадянинові України:

1) який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салону;

2) який належить до осіб авіаційного персоналу, які не входять до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.

3. Посвідчення видається строком на п’ять років.

4. Оформлення, видача та обмін посвідчення здійснюються Державіаслужбою у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи Державіаслужби.

Порядок взаємодії Державіаслужби з Центром встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

5. Взаємодія Державіаслужби з ДМС щодо внесення інформації до Реєстру та отримання інформації з нього визначається Порядком ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2610).

6. Рішення про оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення, яке оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається посадовою особою Державіаслужби за результатами ідентифікації особи.

7. Посвідчення оформлюється та видається особі не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

8. Оформлення посвідчення здійснюється Державіаслужбою категоріям осіб, визначеним у пункті 2 цього Порядку, за умови подання документів, передбачених цим Порядком.

9. Посвідчення оформлюється за поданням керівника експлуатанта, який є роботодавцем особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення.

Документи щодо оформлення посвідчення, подані керівником експлуатанта у разі не звернення особи протягом шести місяців для оформлення посвідчення, повертаються експлуатанту.

10. За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення справляється адміністративний збір.

У разі допущення в посвідченні помилки з вини працівника Державіаслужби адміністративний збір за обмін посвідчення не справляється.

11. Керівник відповідного структурного підрозділу Державіаслужби визначає працівників, які формують заяву-анкету (в електронній формі) та на яких згідно з їх службовими обов’язками покладаються функції з оформлення та видачі посвідчення, у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення.

12. Під час оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), видачі та обміну посвідчення уповноваженими працівниками вживаються належні заходи до здійснення контролю за підтвердженням службового статусу особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, з використанням інформаційних баз, що перебувають у власності Державіаслужби.

Оформлення, видача та обмін посвідчення

13. Для оформлення посвідчення експлуатантом разом із супровідним листом подаються:

1) подання щодо оформлення посвідчення за формою згідно з додатком;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія свідоцтва авіаційного персоналу;

4) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

14. Під час прийому документів для оформлення заяви-анкети перевіряються:

1) належність особи до категорії осіб, визначених у пункті 2 цього Порядку;

2) наявність всіх необхідних документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну посвідчення;

3) дійсність поданих документів (відсутність виправлень, строк дії, зміна прізвища та імені тощо);

4) тотожність особи з фотозображенням у документах, що посвідчують особу;

5) підтвердження сплати адміністративного збору.

15. На підставі поданих документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну посвідчення та з метою внесення у зв’язку з цим інформації до Реєстру засобами відомчої інформаційної системи Державіаслужби формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

Під час формування заяви-анкети особою, на ім’я якої оформлюється посвідчення, пред’являються оригінали паспорта громадянина України та свідоцтва авіаційного персоналу, які повертаються особі після оформлення заяви-анкети.

16. До заяви-анкети вноситься така інформація:

1) відомості (персональні дані) про особу, якій оформлюється посвідчення:

відцифрований образ обличчя;

унікальний номер запису в Реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові (українськими та латинськими літерами відповідно до встановлених правил транслітерації);

стать (чоловіча/жіноча);

громадянство (Україна);

дата народження (число, місяць, рік);

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

дані про реєстрацію місця проживання (область, район, місто/населений пункт, вулиця/площа/провулок, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати);

реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);

реквізити подання щодо оформлення посвідчення (номер, дата реєстрації);

місце роботи (найменування експлуатанта, а також його трилітерний код відповідно до документа IКАО Doc 8585 “Умовні позначення льотно-експлуатаційних агентств, авіаційних повноважних органів і служб” або дволітерний код відповідно до довідника Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IАТА) з кодуванням для експлуатантів);

найменування посади (відповідно до функцій у складі екіпажу повітряного судна);

реквізити свідоцтва авіаційного персоналу (серія, номер, дата видачі, строк дії);

номер контактного телефону;

відцифрований підпис;

відцифровані відбитки пальців рук;

дата заповнення заяви-анкети;

2) службова інформація та відмітки:

дата заповнення заяви-анкети;

прізвище, ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника Державіаслужби, який провів перевірку документів, вніс інформацію до відомчої інформаційної системи Державіаслужби та передав її до Головного обчислювального центру Реєстру;

відцифрований підпис посадової особи Державіаслужби, яка прийняла рішення про видачу/відмову у видачі посвідчення;

прізвище, ініціали посадової особи Державіаслужби, яка прийняла рішення про видачу/відмову у видачі посвідчення;

серія та номер оформленого посвідчення (у разі видачі посвідчення);

найменування уповноваженого органу, що видав посвідчення (українською та англійською мовами);

місце видачі (місто, держава);

підстава для відмови у видачі посвідчення;

прізвище, ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника Державіаслужби, яким видано посвідчення особі;

підпис особи, на ім’я якої видано посвідчення, із зазначенням дати його фактичного отримання.

17. Заява-анкета формується в електронній формі залежно від обраного виду інформації, що вноситься до відомчої інформаційної системи Державіаслужби, при цьому заповнюються виключно її активовані поля.

18. Після формування заяви-анкети працівник Державіаслужби, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено виконання функцій з оформлення та видачі посвідчення, друкує заяву-анкету та надає її особі, на ім’я якої оформлюється посвідчення, для перевірки достовірності внесеної про неї інформації.

У разі виявлення помилок працівник Державіаслужби вносить до заяви-анкети відповідні коригування.

Після перевірки інформації, внесеної до заяви-анкети, особа засвідчує її достовірність власним підписом на роздрукованій заяві-анкеті.

19. Після перевірки особою, на ім’я якої оформлюється посвідчення, внесених до заяви-анкети відомостей заява-анкета перевіряється та підписується працівником Державіаслужби (із зазначенням прізвища, ініціалів), який прийняв документи та сформував заяву-анкету для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну посвідчення.

20. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від відомчої інформаційної системи Державіаслужби до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

21. Рішення про оформлення та видачу посвідчення приймається посадовою особою Державіаслужби за результатами ідентифікації особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

22. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від відомчої інформаційної системи Державіаслужби, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх до Центру.

Центр здійснює персоналізацію посвідчення та вносить до безконтактного електронного носія дані, що зазначені в зоні візуальної перевірки посвідчення, біометричні дані (параметри) особи, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

23. Персоналізовані Центром бланки посвідчення надсилаються Державіаслужбі в порядку, встановленому законодавством.

24. Працівник Державіаслужби засобами Реєстру вносить відомості до відомчої інформаційної системи Державіаслужби про дату надходження персоналізованого бланка посвідчення, до заяви-анкети - про номер та дату оформлення посвідчення.

25. Працівник Державіаслужби візуально перевіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка посвідчення, з відомостями, що містяться у заяві-анкеті, відомчій інформаційній системі Державіаслужби, та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія.

26. Видача посвідчення особі, на ім’я якої його оформлено, здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу, та підтверджується її підписом в заяві-анкеті.

27. Під час видачі посвідчення проводиться процедура верифікації, перевірка інформації про особу, на ім’я якої оформлено посвідчення, шляхом її зчитування з безконтактного електронного носія.

28. Під час видачі посвідчення до заяви-анкети вноситься прізвище, ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника Державіаслужби, яким видано посвідчення особі.

29. Після видачі посвідчення працівник Державіаслужби формує справу, яка складається з документів, передбачених цим Порядком з долученням до неї копії виданого особі посвідчення.

Строк зберігання справи становить три роки після закінчення строку дії посвідчення. Після закінчення зазначеного строку справа знищується в установленому порядку.

30. Обмін посвідчення здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідчення підлягає обміну (крім закінчення строку дії посвідчення), документи для його обміну подаються протягом місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії посвідчення документи для його обміну можуть бути подані до закінчення цього строку. У такому випадку посвідчення після прийому документів повертається та надається особою, на ім’я якої оформлюється посвідчення, під час отримання нового посвідчення.

31. Для обміну посвідчення подаються:

1) документи, зазначені в пункті 13 цього Порядку;

2) посвідчення, що підлягає обміну;

3) документи, що підтверджують обставини (події), у зв’язку з якими посвідчення підлягає обміну (у випадках, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 30 цього Порядку).

32. Рішення про обмін посвідчення, яке оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймає посадова особа Державіаслужби за результатами ідентифікації особи на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

33. Після оформлення особі посвідчення у зв’язку з обміном її попереднє посвідчення вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

34. У разі втрати або викрадення посвідчення на території України особа зобов’язана негайно повідомити командирові повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, керівникові експлуатанта, а в разі викрадення - також органові Національної поліції.

Про факт втрати або викрадення посвідчення керівник експлуатанта негайно повідомляє Державіаслужбі.

Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

35. Державіаслужба протягом доби з моменту отримання інформації про втрату або викрадення посвідчення вносить її до відомчої інформаційної системи, яка стає відомою та може бути використана іншими уповноваженими суб’єктам Реєстру відповідно до компетенції.

36. Замість втраченого або викраденого посвідчення після встановлення факту видачі такого посвідчення особі, яка заявила про втрату або викрадення, Державіаслужба оформлює нове посвідчення за умови надання документів передбачених пунктом 37 та відповідно до вимог передбачених пунктом 38 цього Порядку.

37. Для оформлення посвідчення замість втраченого або викраденого подаються:

1) документи, зазначені в пункті 13 цього Порядку;

2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України);

3) документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентним органом іноземної держави, в якій втрачено або викрадено посвідчення, що підтверджує факт звернення особи щодо його втрати або викрадення.

38. Документи, що подаються для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну посвідчення, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально.

Підстави для відмови в оформленні чи видачі посвідчення

39. Державіаслужба має право відмовити в оформленні чи видачі посвідчення у разі:

1) неналежності особи, на ім’я якої подано документи для оформлення посвідчення, до категорії осіб, визначених у пункті 2 цього Порядку;

2) виявлення фактів недійсності поданих документів (у тому числі наявність виправлень, пошкоджень, які не дають змоги ідентифікувати особу, на ім’я якої оформлюється посвідчення, наявність візуальних ознак підробки, закінчення строку дії (крім посвідчення, що підлягає обміну у зв’язку із закінченням строку дії);

3) відсутності документів, що підтверджують сплату адміністративного збору;

4) невстановлення тотожності особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, із фотозображенням у документах, що посвідчують особу;

5) коли особа вже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 30 цього Порядку);

6) подання документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення, не в повному обсязі;

7) коли дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформації, наданої особою.

40. Рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідчення приймається за наявності у Державіаслужби інформації про існування підстав, зазначених у пункті 39 цього Порядку.

Про прийняття рішення щодо відмови в оформленні чи видачі посвідчення особі Державіаслужба письмово повідомляє у місячний строк експлуатантові із зазначенням підстав для відмови.

41. Інформація про відмову в оформленні чи видачі посвідчення вноситься до відомчої інформаційної системи Державіаслужби у випадку, передбаченому підпунктом 7 пункту 39 цього Порядку.

Експлуатант має право звернутися до Державіаслужби повторно щодо видачі посвідчення в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими відмовлено в оформленні чи видачі посвідчення.

Повернення державі, вилучення та знищення посвідчення

42. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше видане посвідчення підлягає поверненню державі, вилученню та знищенню.

43. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство, повернути посвідчення Державіаслужбі, а у разі, коли така особа проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі України.

44. Керівник експлуатанта забезпечує в місячний строк повернення Державіаслужбі посвідчення у разі закінчення його строку дії, зміни місця роботи або службових обов’язків чи припинення членом екіпажу льотної роботи або смерті особи, а також у разі припинення діяльності експлуатанта (анулювання сертифіката експлуатанта), за поданням якого його оформлено та видано, крім випадку, коли посвідчення не підлягає обміну.

45. У разі виявлення посвідчення, що заявлене втраченим або викраденим, керівник експлуатанта, за поданням якого оформлено та видано посвідчення, протягом доби повідомляє Державіаслужбі та забезпечує його повернення.

46. Посвідчення вважається недійсним та знищується у разі:

1) коли посвідчення підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до посвідчення;

2) закінчення строку дії посвідчення або прийняття рішення про його обмін до закінчення такого строку;

3) встановлення розбіжностей у записах (невідповідність записів, зроблених у посвідченні, записам в інших офіційних документах);

4) непридатності посвідчення для подальшого використання;

5) припинення особою, на ім’я якої оформлено посвідчення, громадянства України;

6) коли посвідчення заявлене втраченим або викрадене;

7) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове посвідчення;

8) оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства;

9) смерті особи, на ім’я якої оформлено посвідчення;

10) неотримання посвідчення протягом року.

Керівник експлуатанта зобов’язаний повідомити Державіаслужбі про випадки, у зв’язку з якими посвідчення вважається недійсним.

У разі неподання керівником експлуатанта протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до посвідчення, документів для його обміну за наявності у Державіаслужби відомостей про зміну відповідної інформації посвідчення, яке підлягає обміну, визнається недійсним.

47. У разі оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства (підроблення, невідповідність даних, зазначених у посвідченні, даним, що містяться у базі даних Реєстру та інформаційних баз, що перебувають у власності Державіаслужби) керівник експлуатанта проводить службове розслідування, за результатами якого складається у двох примірниках висновок, який надсилається Державіаслужбі. Перший примірник висновку зберігається в експлуатанта, другий - в структурному підрозділі Державіаслужби.

48. Недійсні посвідчення списує та знищує Державіаслужба, яка прийняла рішення про їх списання та знищення.

Списання та знищення недійсних посвідчень здійснює комісія Державіаслужби у складі не менше трьох посадових осіб. Комісія складає акт про списання та знищення недійсних посвідчень.

Інформація про факт визнання посвідчення недійсним вноситься до відомчої інформаційної системи Державіаслужби та передається до Головного обчислювального центру Реєстру з обов’язковим дотриманням вимог щодо обробки персональних даних, визначених законом.

49. Вилучені посвідчення знищуються щокварталу згідно з відповідним актом. Державіаслужба вносить інформацію про факт знищення посвідчення до відомчої інформаційної системи Державіаслужби.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі посвідчення, його вилучення

50. Рішення про відмову в оформленні, видачі посвідчення, його вилучення може бути оскаржено експлуатантом в адміністративному порядку або до суду.

51. За наявності підстав керівник Державіаслужби або особа, яка виконує його обов’язки, мають право скасувати рішення, прийняте уповноваженою посадовою особою Державіаслужби, надати доручення щодо повторного розгляду документів (в разі потреби - додаткової перевірки поданих документів) особи, що оскаржує рішення, або прийняти нове рішення про оформлення, видачу чи вилучення посвідчення.

52. У разі оскарження рішення про відмову в оформленні і видачі посвідчення остаточне рішення щодо його оформлення і видачі приймається керівником Державіаслужби або особою, яка виконує його обов’язки. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома експлуатанта протягом місяця з моменту прийняття рішення.

Заповнення посвідчення

53. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) прізвище та ім’я особи;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) місце роботи (код);

8) посада;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) номер документа;

11) дата закінчення строку дії посвідчення;

12) відцифрований образ обличчя особи;

13) відцифрований підпис особи;

14) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи;

15) місце видачі.

54. У посвідченні прізвище та ім’я особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, зазначаються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

55. На підставі письмової заяви особи, на ім’я якої оформлюється посвідчення, її прізвище та ім’я можуть бути зазначені латинськими літерами відповідно до їх написання в раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку.

56. Назви полів для внесення відомостей (персональних даних) про особу, на ім’я якої оформлюється посвідчення, та реквізитів документа в зоні візуальної перевірки посвідчення зазначаються українською та англійською мовами.

57. Зона візуальної перевірки посвідчення заповнюється відповідно до вимог документа IКАО Doc 9303.

58. До зони візуальної перевірки посвідчення дані вносяться способом лазерного гравіювання. Для персоналізації посвідчення використовується шрифт з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифт OCR-B розміром 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

59. Заповнення даних посвідчення здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа


ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ/CREW MEMBER CERTIFICATE


Прізвище

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

два рядки по 30

Ім’я

Ім’я/Given names

зазначається ім’я

два рядки по 30

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/Nationality

УКРАЇНА/ UKR

11

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/ Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “-”)

13

Дата народження

Дата народження/ Date of birth

зазначається дата народження

13

Місце роботи

Місце роботи/ Employed by

зазначається код експлуатанта

3

Посада

Посада/ Occupation

зазначається посада особи авіаційного персоналу відповідно до функцій у складі екіпажу повітряного судна

два рядки по 30

Номер документа

Док №/ Doc No

зазначаються серія та номер виданого посвідчення

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсне до/ Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Елемент ідентифікації


відцифрований образ обличчя особи


Підпис власника документа


відцифрований підпис особи


Уповноваже-ний суб’єкт, що видав документ

Орган, що видав посвідчення/ Issuing Authority

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ/STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE

два рядки по 47

Місце видачі

Місце видачі/ Issued at

зазначається найменування адміністративно-територіальної одиниці та країни

два рядки по 23


Підпис посадової особи/Signature of issuing officer

(відцифрований підпис посадової особи Державіаслужби)


60. Дати в посвідченні зазначаються таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою та через скісну риску першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN;

лютий - ЛЮТ/FEB;

березень - БЕР/MAR;

квітень - КВІ/APR;

травень - ТРА/MAY;

червень - ЧЕР/JUN;

липень - ЛИП/JUL;

серпень - СЕР/AUG;

вересень - ВЕР/SEP;

жовтень - ЖОВ/OCT;

листопад - ЛИС/NOV;

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами року, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь частину інформації про неї не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

61. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”. Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка “X”.

62. Відомості про місце роботи особи зазначаються з використанням трилітерного коду для експлуатантів відповідно до документа IКАО Doc 8585 “Умовні позначення льотно-експлуатаційних агентств, авіаційних повноважних органів і служб” або дволітерного коду відповідно до довідника Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IАТА) з кодуванням для експлуатантів.

63. Відомості щодо посади особи зазначаються з урахуванням рекомендацій IКАО Doc 9303, відповідно до якого зазначається найменування посади особи авіаційного персоналу відповідно до функцій у складі екіпажу повітряного судна.

64. Відомості про місце видачі посвідчення вносяться українською та англійською мовами шляхом зазначення місцезнаходження уповноваженого суб’єкта, що видав посвідчення, а саме найменування адміністративно-територіальної одиниці та країни.

65. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

66. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до посвідчення згідно з вимогами документа IКАО Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.

{Пункт 66 в редакції Постанови КМ № 683 від 17.07.2019}

67. Заповнення машинозчитуваної зони посвідчення здійснюється згідно з вимогами документа IКАО Doc 9303.

68. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься в зоні візуальної перевірки посвідчення;

2) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис, відцифровані відбитки пальців рук особи);

3) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до вимог законодавства та рекомендацій документа IКАО Doc 9303.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1055 від 01.12.2017}
Додаток
до Порядку

ПОДАННЯ
щодо оформлення посвідчення члена екіпажу

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 1055 від 01.12.2017}on top