Document 622-V, valid, current version — Adoption on February 8, 2007
( Last event — Entry into force, gone February 28, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.213 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1)"
слово і цифри "(статті 85, 85-1, 88-1)" замінити словами і цифрами
"(статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку
провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і
використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
2) в абзаці "спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної
системи у сфері господарської діяльності та його територіальних
органів (статті 166-11, 166-12)" слово та цифри "(статті 166-11,
166-12)" замінити словом та цифрами "(статті 166-10 - 166-12)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 622-Von top