Document 621-2007-р, valid, current version — Adoption on August 8, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 8 серпня 2007 р. N 621-р
Київ
Про затвердження заходів щодо виконання
у 2007 році Загальнодержавної програми підтримки
молоді на 2004-2008 роки

1. Затвердити заходи щодо виконання у 2007 році
Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки
( 1281-15 ), що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити здійснення
затверджених цим розпорядженням заходів у межах видатків, що
передбачені у Державному бюджеті України на 2007 рік ( 489-16 ),
та надіслати до 15 грудня ц. р. Мінсім'ямолодьспорту інформацію
про стан справ для її узагальнення та подання до 15 січня 2008 р.
Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 621-р
ЗАХОДИ
щодо виконання у 2007 році Загальнодержавної
програми підтримки молоді на 2004-2008 роки
( 1281-15 )

Забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької
діяльності молоді
1. Сприяти діяльності молодіжних центрів праці.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2. Сприяти виконанню програм, спрямованих на профорієнтацію,
профпідготовку і працевлаштування молоді, розвиток молодіжних
підприємницьких ініціатив.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
3. Організувати проведення Всеукраїнської виставки "Освіта,
робота, бізнес", міжнародних семінарів "Обмін досвідом з питань
сприяння працевлаштуванню молоді з обмеженими фізичними
можливостями", "Інтегрування молоді в європейський ринок праці",
всеукраїнських навчально-методичних семінарів з питань
профорієнтації, забезпечення зайнятості та розвитку
підприємницьких ініціатив молоді для представників структурних
підрозділів державних установ і громадських організацій, які
сприяють працевлаштуванню молоді.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, МОН,
Держкомпідприємництво, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
4. Сприяти діяльності молодіжних трудових загонів.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
5. Забезпечити проведення Всеукраїнського конкурсу
бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
Мінсім'ямолодьспорт,
Держкомпідприємництво, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
6. Передбачити у регіональних програмах зайнятості населення
заходи щодо профорієнтації та працевлаштування молоді.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, Мінпраці,
Мінсім'ямолодьспорт,
Держкомпідприємництво.
Формування здорового способу життя молоді
7. Організувати підготовку (навчання) працівників центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді, що входять до мережі "Твоя
перемога".
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
8. Сприяти виконанню програм ресоціалізації і профілактики
центрами ресоціалізації наркозалежної молоді, що входять до мережі
"Твоя перемога", продовжувати надавати їм систематичну
організаційно-методичну допомогу.
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
9. Продовжувати роботу із здійснення:
всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів
профілактичного спрямування "Ти у відповіді за своє здоров'я" та
"Молодь обирає здоров'я";
інформаційно-просвітницьких заходів для працівників
соціальної сфери, представників громадських, благодійних і
релігійних організацій, діяльність яких спрямована на профілактику
соціально-небезпечних хвороб і негативних явищ у молодіжному
середовищі, зокрема конференції "Зменшення шкоди, пов'язаної з
вживанням наркотиків" та навчально-практичних семінарів-тренінгів
щодо здорового способу життя молоді.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Сприяння розвитку духовності, моральності,
організації змістовного дозвілля молоді
10. Провести аналіз результатів діяльності мережі молодіжних
центрів, інших установ культурно-просвітницького спрямування з
організації дозвілля молоді, опрацювати питання щодо підвищення
рівня організації роботи, спрямованої на розвиток інтелектуальних
і творчих здібностей, зміцнення моральності та піднесення
духовності молоді.
Мінсім'ямолодьспорт, МКТ, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
11. Сприяти проведенню всеукраїнських та міжнародних
фестивалів, концертів, конкурсів з різних жанрів мистецтва і
виставок молодих митців, а також виданню творів молодих авторів,
здійсненню інших культурно-мистецьких заходів, спрямованих на
підтримку розвитку і виявлення творчих здібностей молоді та
організацію її культурного дозвілля.
МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, МОН,
Держкомтелерадіо, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
12. Сприяти проведенню всеукраїнських і міжнародних
молодіжних інтелектуальних змагань та ігор.
МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
13. Сприяти патріотичному вихованню дітей та молоді шляхом
проведення молодіжних всеукраїнських військово-спортивних ігор,
конкурсів і фестивалів, концертно-видовищних та інших масових
заходів, відзначення Дня молоді і Дня студента.
Мінсім'ямолодьспорт, МКТ, МОН,
Міноборони, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Формування поваги до закону та запобігання
негативним явищам у молодіжному середовищі
14. Забезпечити інформування населення про наслідки поширення
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, немедичного вживання наркотичних
засобів, шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольними напоями.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Розвиток громадянської активності молоді,
забезпечення постійної співпраці органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з молодіжними громадськими
організаціями
15. Провести конкурс проектів програм, розроблених
громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї,
забезпечити фінансову підтримку і координацію виконання таких
програм у межах передбачених бюджетом видатків.
Мінсім'ямолодьспорт.
16. Здійснити моніторинг програм, які виконуються молодіжними
і дитячими громадськими організаціями за рахунок коштів державного
бюджету, з метою забезпечення їх ефективного використання
насамперед для вирішення найбільш актуальних проблем дітей,
молоді, жінок та сім'ї.
Мінсім'ямолодьспорт.
17. Сприяти проведенню молодіжними громадськими організаціями
семінарів, семінарів-тренінгів, а також діяльності шкіл лідерів.
Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Залучення молоді до роботи в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування
18. Сприяти стажуванню молоді, зокрема студентів та
аспірантів, у центральних і місцевих органах виконавчої влади.
Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Інтеграція молоді до світової та
європейської молодіжної спільноти
19. Сприяти здійсненню заходів з міжнародного молодіжного
співробітництва.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, інші
центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
20. Забезпечити інформування Ради Європи, ЄС та ООН про
діяльність у сфері молодіжної політики та сприяти участі
української молоді в молодіжних програмах зазначених організацій.
Мінсім'ямолодьспорт, МЗС, МОН, МКТ,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
представництва Ради Європи, ЄС та ООН
в Україні.
21. Сприяти забезпеченню представництва українського
молодіжного руху в Європейському молодіжному форумі, інших
міжнародних молодіжних організаціях.
Мінсім'ямолодьспорт.
22. Сприяти виконанню програм і заходів, пов'язаних із
забезпеченням співробітництва молоді прикордонних областей України
та молоді відповідних регіонів сусідніх держав.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Формування інформаційного простору
для реалізації державної молодіжної політики
23. Забезпечити інформаційну підтримку під час здійснення
загальнодержавних молодіжних заходів.
Держкомтелерадіо, Національна
телекомпанія України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
24. Підготувати та подати Верховній Раді України,
Президентові України та Кабінетові Міністрів України щорічну
доповідь про становище молоді (за підсумками 2006 року).
Мінсім'ямолодьспорт, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Реалізація прав молоді
з обмеженими фізичними можливостями
25. Надавати психологічні та юридичні консультації,
інформаційні послуги молоді з обмеженими фізичними можливостями.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Удосконалення нормативно-правової бази,
державної регуляторної політики у молодіжній сфері
26. Розробити проект концепції Загальнодержавної програми
підтримки молоді на 2009-2015 роки.
Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,
Мінекономіки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
27. Розробити узгоджені пропозиції щодо вдосконалення
механізму формування та розміщення державного замовлення на
підготовку кадрів у професійно-технічних та вищих навчальних
закладах.
Мінекономіки, МОН, Мінпраці,
Держкомпідприємництво, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.on top