Document 620-2011-п, first version — Adoption on June 9, 2011
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 620
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України щодо скасування
талона до посвідчення водія

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо скасування
талона до посвідчення водія зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 620
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
щодо скасування талона до посвідчення водія

1. У підпункті 1 пункту 147 Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176
( 176-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142;
2007 р., N 75, ст. 2791), слова "і талон до нього" виключити.
2. У підпункті "а" пункту 2.1 Правил дорожнього руху,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 41, ст. 1852; 2005 р., N 2, ст. 86; 2008 р., N 52, ст. 1740;
2009 р., N 14, ст. 420), слова "і талон, що додається до
посвідчення" виключити.
3. У Порядку проведення державного технічного огляду колісних
транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 9 липня 2008 р. N 606 ( 606-2008-п ) (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 51, ст. 1682; 2011 р., N 11, ст. 490):
1) у підпункті 4 пункту 26 слова ", та талон до нього"
виключити;
2) у другому реченні пункту 30 слова "та талона до нього"
виключити, а слова "зазначених документів" замінити словами
"зазначеного документа";
3) в абзаці першому пункту 31 слова "та талон до нього"
виключити.
4. В абзаці четвертому пункту 1 та абзаці третьому пункту 2
додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого
2009 р. N 207 ( 207-2009-п ) "Про затвердження Переліку
документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу
автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 19, ст. 603, N 39, ст. 1315), слова "і
талон, що додається до посвідчення" виключити.on top