Document 620-2009-п, valid, current version — Adoption on June 24, 2009
( Last event — Entry into force, gone July 3, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 2009 р. N 620
Київ
Про внесення змін до Положення про
дитячий будинок сімейного типу і
Положення про прийомну сім'ю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про дитячий будинок сімейного типу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 564 ( 564-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 18, ст. 925; 2006 р., N 6, ст. 299; 2007 р., N 12, ст. 421,
N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379, N 63, ст. 2134), і
Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 ( 565-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2004 р., N 46,
ст. 3055; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16, ст. 845; 2006 р., N 6,
ст. 299; 2007 р., N 71, ст. 2673; 2008 р., N 15, ст. 379, N 63,
ст. 2134), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 620
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про дитячий будинок
сімейного типу ( 564-2002-п )
і Положення про прийомну сім'ю ( 565-2002-п )

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2002 р. N 564 ( 564-2002-п ):
1) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Дія угоди також припиняється у разі, коли
батькам-вихователям або членам сім'ї, з якими вони проживають на
спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім
дітям, діагностовано захворювання, зазначені в абзаці шостому
пункту 17 цього Положення.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) абзац шостий пункту 17 після слів "члени сім'ї" доповнити
словами "(у тому числі малолітні та неповнолітні діти)".
2. У Положенні про прийомну сім'ю, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565
( 565-2002-п ):
1) пункт 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Дія договору також припиняється у разі, коли прийомним
батькам або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній
житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям,
діагностовано захворювання, зазначені в абзаці сьомому пункту 14
цього Положення.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) абзац сьомий пункту 14 після слів "члени сім'ї" доповнити
словами "(у тому числі малолітні та неповнолітні діти)".on top