Card of document

Documents and files

Text of document, 222 kb is opened now d393746.htm / Print version
Revision on July 11, 2018, on the basis - 533-2018-п
Versions of document (3 revisions)
Технічний регламент безпеки машин
Rules
Загальні суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення машин
Requirements
Додаткові суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення певних типів машин
Requirements
Додаткові суттєві вимоги щодо запобігання специфічним небезпекам, пов'язаним з рухом машин
Requirements
Додаткові суттєві вимоги щодо запобігання специфічним небезпекам, які виникають під час піднімальних робіт
Requirements
Додаткові суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення машин, призначених для роботи під землею
Requirements
Додаткові суттєві вимоги щодо запобігання специфічним небезпекам, які виникають під час піднімання людей
Requirements
Вимоги до складення декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин
Requirements
Вимоги до складення декларації про вбудовування незавершеної машини
Requirements
Перелік типів машин, до яких застосовується процедура оцінки відповідності машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, що передбачена у пунктах 14 і 15 зазначеного Технічного регламенту
Specification
Перелік пристроїв безпеки
Specification
Вимоги до інструкції із складання незавершеної машини
Requirements
Вимоги до технічного файла на машину
Requirements
Вимоги до технічної документації на незавершену машину
Requirements
Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва машин
Procedure
Порядок проведення перевірки типу
Procedure
Порядок проведення процедури цілковитого забезпечення якості
Procedure
Мінімальні критерії, яким повинні відповідати призначені органи з оцінки відповідності
Criteria
План заходів із застосування Технічного регламенту безпеки машин
Plan, Events

History of document and versions

Publications of document

Classification of documenton top