Document 61-2017-п, valid, current version — Adoption on February 8, 2017
( Last event — Entry into force, gone February 14, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 61
Київ

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової соціальної програми “Хокей України”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2818; 2012 р., № 74, ст. 2982; 2013 р., № 96, ст. 3553), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 61

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

1. Абзац другий розділу “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

“Загальний обсяг фінансування Програми становить 850,67 млн. гривень, з них з державного бюджету 337,72 млн. гривень, які спрямовані насамперед на будівництво та реконструкцію спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею.”.

2. У додатках до Програми:

1) у додатку 1:

у пункті 6 слово “Укрєвроінфрапроект” замінити словом “Укрінфрапроект”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансу вання, млн. гривень

У тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет 

337,72

16,79

1,15

61

81,34

118,74

36,05

3,5

4,73

4,57

9,85

Місцеві бюджети 

260,93

28,8

9,22

27,49

11,93

37,73

38,64

18,26

1,02

37,5

50,34

Інші джерела 

252,02

3,11

3,06

3,77

4,11

6,77

28,32

34,49

8,08

75,82

84,49

Усього 

850,67

48,7

13,43

92,26

97,38

163,24

103,01

56,25

13,83

117,89

144,68”;

2) додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 61)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

у тому числі за роками

усього

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею

кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом

12

44

2

2

1) проектування, будівництво нових та реконструкція наявних спортивних споруд із штучним льодом

Укрінфрапроект

державний бюджет

298,5

16,2


59,2

78,3

114,4

30,4Мінмолодьспорт

-"-

кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж

12

44

2

2

2) підключення інженерних мереж для функціонування спортивних споруд із штучним льодом, в тому числі їх проектування і будівництво

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

80

20


15


250

20


кількість актів

1


1

3) затвердження типового положення про регіональний центр хокею

Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)


кількість центрів

2

1

1

4) створення умов для розвитку мережі регіональних центрів хокею шляхом укомплектування їх необхідним спортивним інвентарем та хокейним знаряддям, а також забезпечення участі у змаганнях з хокею

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-"-

18

6

12

Разом за завданням 1396,5

36,2


74,2

78,5

139,4

50,46

12

у тому числі:


державний бюджет

298,5

16,2


59,2

78,3

114,4

30,4
місцеві бюджети

98

20


15


25

206

12

2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею

кількість актів


1


1) прийняття нормативно-правового акта про порядок організації масового навчання базових елементів хокею школярів молодших класів

МОН,
Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)


кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею, тис. осіб

79,15


11,7

2,84

2,45

28

37

2) навчання базових елементів хокею школярів молодших класів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

5,5


0,52

3


кількість актів

1


1

3) встановлення нормативів щодо безкоштовного виділення часу для масових занять з хокею різних вікових груп населення на спортивних спорудах із штучним льодом, збудованих згідно з Програмою

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації, Федерація хокею (за згодою)


щорічна кількість комплексних масових змагань

1

1

1

1

1

1

4) проведення комплексних всеукраїнських спортивних змагань з хокею

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,89

0,09

0,15


0,2

0,2

0,25Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

1,9

0,1

0,3

0,3

0,2

0,5

0,5
разом

2,79

0,19

0,45

0,3

0,4

0,7

0,75

Разом за завданням 28,29

0,19

0,95

0,3

0,4

2,7

3,75

у тому числі:


державний бюджет

0,89

0,09

0,15


0,2

0,2

0,25
місцеві бюджети

5,5


0,52

3
інші джерела

1,9

0,1

0,3

0,3

0,2

0,5

0,5

3. Удосконалення системи дитячо-юнацького хокею

кількість актів

1


1

1) розроблення та затвердження нової навчальної програми з хокею для спортивних навчальних закладів

Мінмолодьспорт, Федерація хокею (за згодою)


-"-

1


1

2) розроблення та затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення відділень та ДЮСШ з хокею

-"-


кількість нових відкритих відділень та ДЮСШ з хокею

25


1

62

3

3

5

5

3) відкриття нових та забезпечення розвитку діючих ДЮСШ та відділень з хокею

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

136,6

8,3

8,5

11,2

10,3

11,1

16,1

16,1


25

30


кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею


7

7

8

14

14

14

19

21

29

34інші джерела

98,63

0,4

0,2

0,2

0,63

0,6

15,2

22,4


27

32


всього відділень та ДЮСШ з хокею


7

7

8

14

14

14

19

21

29

34разом

235,23

8,7

8,7

11,4

10,93

11,7

31,3

38,5


52

62


збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм в ДЮСШ, на тис. осіб

8,17

0,5

0,2

0,1

0,2

0,06

0,12

0,14

0,65

2,4

3,8
щорічна кількість тренерів у ДЮСШ та відділеннях з хокею, осіб


58

61

67

76

87

93

94

84

122

143
кількість змагань

149

8

8

9

14

14

15

17

17

21

26

4) проведення регіональних змагань з хокею серед дітей та молоді

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

8,96

0,5

0,5

0,6

0,8

0,8

0,9

1,02

1,02

1,26

1,56
інші джерела

9,29

0,6

0,6

0,6

0,98

0,98

1,05

1,19


1,47

1,82
разом

18,25

1,1

1,1

1,2

1,78

1,78

1,95

2,21

1,02

2,73

3,38


кількість команд


23

23

24

24

28

26

27

27

28

30

5) створення та забезпечення розвитку Української юнацької хокейної ліги (вікові групи
11-12 років
13-14, 15-16 і 17-18 років)

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

кількість відділень в училищах

1
16) відкриття та забезпечення розвитку відділень хокею в училищах фізичної культури

МОН

державний бюджет

5,58
0,24

1,14

0,31,9

23


1

1


1Київська, Львівська, Харківська, Херсонська облдержадміністрації

місцеві бюджети

11,87


0,22

0,69

0,83

0,83

1,14

1,14


3,24

3,78Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

3,01

0,35

0,05

0,2

0,07

1,08

1,26


всього кількість відділень в училищах

4


1

1

1

1
разом

20,45


0,22

0,69

1,07

2,32

1,49

1,34

0,07

6,22

7,04

Разом за завданням 3
273,95

9,8

10,02

13,29

13,78

15,8

34,74

42,05

1,09

60,95

72,42

у тому числі:


державний бюджет

5,58
0,24

1,14

0,31,9

2місцеві бюджети

157,43

8,8

9,22

12,49

11,93

12,73

18,14

18,26

1,02

29,5

35,34
інші джерела

110,93

1

0,8

0,8

1,61

1,93

16,3

23,79

0,07

29,55

35,08

4. Удосконалення системи спорту вищих досягнень з хокею

кількість хокейних команд (клубів)


6

7

7

8

5

5

4

8

22

22

1) забезпечення розвитку
хокейних клубів
у регіонах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, засновники


щорічна кількість команд, що беруть участь у чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі


6

7

7

8

5

5

4

8

12

12

2) проведення чемпіонату України з хокею (професіональна ліга, перша ліга)

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,35


0,25

0,1

щорічна кількість команд, що беруть участь у чемпіонаті України з хокею у першій лізі

8

10

10


Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

8,86

0,52

0,56

0,55

0,70,5

0,23

2,8

3
разом

9,21

0,52

0,81

0,65

0,70,5

0,23

2,8

3


місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею


18

19

19

20

21

21

20

21

16

14

3) формування системи
моральної та матеріальної заінтересованості гравців та тренерів збірних команд у підвищенні рівня спортивної та професійної майстерності

-"-

інші джерела

8,281,8


3,12

3,36


місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх
12кількість маркетингових програм

3


11

1

4) сприяння професіоналізації хокею в України шляхом виконання маркетингових програм, реклами, телебачення та інших засобів масової інформації

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

62

30

32


кількість зборів

139

11

15

13

14

17

12

12

9

18

18

5) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях з хокею

Мінмолодьспорт

державний бюджет

31,8

0,5

0,9

1,7

2,8

3,2

5,2

3,5

4,43

2,27

7,3


кількість змагань

100

9

10

9

8

8

10

11

11

12

12


Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

51,1

0,8

1,2

1,6

1,8

4,7

10,4

7,5

7,5

7,8

7,8
разом

82,9

1,3

2,1

3,3

4,6

7,9

15,6

11

11,93

10,07

15,1

Разом за завданням 4
162,39

1,82

2,91

3,95

5,3

7,9

15,6

13,3

12,16

45,99

53,46

у тому числі:державний бюджет

32,15

0,5

1,15

1,8

2,8

3,2

5,2

3,5

4,43

2,27

7,3інші джерела

130,24

1,32

1,76

2,15

2,5

4,7

10,4

9,8

7,73

43,72

46,16

5. Підвищення ефективності кадрового, наукового-методичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею

1) кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах, осіб


34


5860


60


105

1) проведення тематичних семінарів для тренерів з хокею за участю провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців

Мінмолодьспорт

державний бюджет

0,2
0,1


0,1Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

0,65

0,1


0,20,12


0,03


0,2
разом

0,85

0,1


0,20,12


0,13


0,3


2) кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку, осіб


30

34


42

57

69

75

60

80

83

2) розроблення та виконання програм підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів з хокею

-"-

інші джерела

0,79

0,14

0,1

0,1

0,05

0,2

0,2


кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею

13) здійснення навчально-наукового забезпечення розвитку хокею вищими навчальними закладами з фізичної культури і спорту

МОН

державний бюджет

0,4

0,2

0,2Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

0,6

0,1


0,2


0,15

0,15
разом

1

0,1


0,2


0,35

0,35


3) кількість методичних рекомендацій

11


3

3

1


4

4) розроблення методичних рекомендацій із:

-"-

інші джерела

2,23

0,09

0,12

0,120,4

0,5


0,5

0,5


самостійного навчання катанню на ковзанахструктури та змісту багаторічної підготовки хокеїстіворганізації роботи хокейних клубівспортивної підготовки хокеїстів високої кваліфікаціїмаркетингової роботи спортивних споруд із штучним льодомвизначення особливостей змагальної діяльності та тренування жінок у хокеї 4) кількість досліджень

3


11

1

5) проведення наукових досліджень з актуальних питань розвитку хокею 

-"-

-"-

0,98


0,08

0,30,20,2

0,2


5) кількість програм

53

5

5

5

7

4

610

11

6) створення науково-популярних та просвітницьких радіо- і телепрограм з хокейної тематики

Федерація хокею (за згодою)

інші джерела

3,7

0,4

0,3
0,51

1,5

Разом за завданням 5
9,55

0,69

0,5

0,82


0,14

1,32

0,6

0,18

2,25

3,05

у тому числі:державний бюджет

0,6
0,1

0,2

0,3
інші джерела

8,95

0,69

0,5

0,82


0,14

1,32

0,6

0,08

2,05

2,75

Усього за Програмою850,67

48,7

13,43

92,26

97,38

163,24

103,01

56,25

13,83

117,89

144,68

у тому числі:

державний бюджет

337,72

16,79

1,15

61

81,34

118,74

36,05

3,5

4,73

4,57

9,85

з них:
Укрінфрапроект

298,5

16,2


59,2

78,3

114,4

30,4

Мінмолодьспорт

33,24

0,59

1,15

1,8

2,8

3,2

5,35

3,5

4,73

2,47

7,65

МОН

5,98
0,24

1,14

0,32,1

2,2

місцеві бюджети

260,93

28,8

9,22

27,49

11,93

37,73

38,64

18,26

1,02

37,5

50,34

інші джерела

252,02

3,11

3,06

3,77

4,11

6,77

28,32

34,49

8,08

75,82

84,49


Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 61)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею

кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом

одиниць

12

44

2

2

кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж

-"-

12

44

2

2

кількість актів

-"-

1


1

кількість центрів

-"-

6

2

4

2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею

кількість актів

-"-

33

6

710

10

кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею

тис. осіб

79,15


11,7

30,6

2,45

28

37


щорічна кількість комплексних масових змагань з хокею

одиниць


1

1

1

1

1

1

3. Удосконалення системи дитячо- юнацького хокею

кількість актів

-"-

1


1

кількість нових відкритих відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) з хокею

-"-

25


1

62

3

3

5

5


кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею

-"-


7

7

8

14

14

14

19

21

29

34


збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм у ДЮСШ

тис. осіб

8,17

0,5

0,2

0,1

0,2

0,06

0,12

0,14

0,65

2,4

3,8


кількість тренерів у відділеннях та ДЮСШ з хокею

осіб


58

61

67

76

87

93

94

84

100

143


кількість змагань

одиниць

151

8

8

9

14

14

15

17

17

21

26


кількість команд

-"-


23

23

24

24

28

30

27

27

28

30


кількість відділень з хокею в училищах фізичної культури

-"-

5


1

1

1

1


4. Удосконалення системи

кількість хокейних клубів

одиниць


6

7

7

8

5

5

4

8

22

22

спорту вищих досягнень з хокею

щорічна кількість команд, що беруть участь в чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі

-"-


6

7

7

8

5

5

4

8

12

12


щорічна кількість команд, що беруть участь в чемпіонаті України з хокею у першій лізі

-"-

8

10

10


місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею

-"-


18

19

19

20

21

21

20

21

16

14


місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх

-"-
12

кількість маркетингових програм

-"-

3


11

1


кількість зборів

-"-

139

11

15

13

14

17

12

12

9

18

18


кількість змагань

-"-

100

9

10

9

8

8

10

11

11

12

12

5. Підвищення ефективності кадрового, науково-методичного та

кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах

осіб


34


5860


60


105

інформаційного забезпечення розвитку хокею

кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку

-"-


30

34


42

57

69

75

75

80

83


кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею

одиниць

1
кількість методичних рекомендацій

-"-

11


3

3

1


4


кількість досліджень

-"-

3

1

1


кількість програм

-"-

53

5

5

5

7

4

610

11”.
on top