Document 608/96-ВР, first version — Adoption on December 17, 1996
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України з питань оподаткування
товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 8, ст.62 )
З метою скасування пільг щодо сплати ввізного мита, митних та
акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці другому статті 2 Декрету Кабінету Міністрів
України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф
України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст.
107, N 28, ст. 301) слова "та при отриманні організаціями
гуманітарної і технічної допомоги, які визначаються Кабінетом
Міністрів України" виключити.
2. Визнати такими, що втратили чинність, законодавчі акти
України в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та
акцизних зборів і податку на добавлену вартість згідно з
переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 грудня 1996 року
N 608/96-ВР

Додаток
до Закону України "Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
товарів, що ввозяться (пересилаються)
на митну територію України"
від 17 грудня 1996 року
N 608/96-ВР

ПЕРЕЛІК
законодавчих актів України, що втратили чинність

1. Пункт 5 статті 18 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст.11)
в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних
зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України.
2. Частина перша статті 7 Закону України "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 16, ст.198; Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 13, ст.177; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення
від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України.
3. Частина шоста статті 18 Закону України "Про свободу
совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.283; Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати
ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену
вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України.
4. Частина четверта статті 64 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст.
84) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та
акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
5. Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від
6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) ( Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 3, ст.11; 1996 р., N 3, ст.11) в частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і
податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України.
6. Абзаци другий і четвертий пункту 2 статті 22 Закону
України "Про основи державної політики в сфері науки і
науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) ( Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 12, ст.165; 1996 р., N 3, ст.11) в
частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних
зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України.
7. Абзац другий частини першої статті 26 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ) ( Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст.294; 1996 р., N 3, ст.11) в частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і
податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України.
8. Стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1993 року N 37-93 "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним
кавалерам ордена Слави" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 24, ст.271; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення
від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України.
9. Пункт 23 частини першої статті 13, пункт 2 статті 16
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) ( Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 45, ст.425; 1996 р., N 3, ст.11) в частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і
податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України.
10. Пункт 2 статті 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 4, ст.18; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від
сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України.
11. Стаття 36 Закону України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи" ( 3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 15, ст.86; 1996 р., N 3, ст.11) в частині звільнення
від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України.on top