Document 607-2004-п, valid, current version — Revision on July 26, 2016, on the basis - 437-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2004 р. N 607
Київ
Про затвердження Порядку відключення
кінцевого обладнання спеціальних користувачів
та з'єднувальних ліній служб екстреного виклику
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
N 833 ( 833-2012-п ) від 05.09.2012
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

Відповідно до статті 38 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок відключення кінцевого обладнання
спеціальних користувачів та з'єднувальних ліній служб екстреного
виклику, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 607
ПОРЯДОК
відключення кінцевого обладнання
спеціальних користувачів та з'єднувальних
ліній служб екстреного виклику

1. Цим Порядком визначається процедура відключення
операторами (провайдерами) телекомунікацій незалежно від форми
власності кінцевого обладнання підрозділів Міноборони, СБУ,
Держспецзв'язку, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Національної
поліції, МНС, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби,
які користуються телекомунікаційними послугами (далі - спеціальні
користувачі), та з'єднувальних ліній служб екстреного виклику. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006, N 833 ( 833-2012-п ) від 05.09.2012, N 437
( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
2. Відключення кінцевого обладнання спеціальних користувачів
та з'єднувальних ліній служб екстреного виклику (далі -
відключення обладнання) здійснюється у разі, коли:
на кінцеве обладнання спеціальних користувачів та обладнання,
що використовується на з'єднувальних лініях, немає виданого в
установленому законодавством порядку документа про підтвердження
відповідності нормативним вимогам у сфері телекомунікацій (далі -
документ відповідності);
кінцеве обладнання застосовується спеціальним користувачем
для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам
державної безпеки.
3. У разі встановлення фактів використання спеціальним
користувачем кінцевого обладнання або службою екстреного виклику
обладнання з'єднувальних ліній, на які немає виданого в
установленому законодавством порядку документа відповідності,
оператор (провайдер) надсилає письмове попередження про можливе
відключення обладнання.
У попередженні зазначається перелік обладнання, що підлягає
заміні чи потребує отримання документа відповідності, строк його
заміни чи отримання документа відповідності, який не може бути
менше одного місяця, та строк можливого відключення обладнання у
разі невиконання обґрунтованих вимог оператора (провайдера).
4. Спеціальний користувач або служба екстреного виклику
зобов'язані:
задовольнити вимоги оператора (провайдера) стосовно заміни
обладнання чи отримання документа відповідності у строк,
установлений оператором (провайдером);
письмово повідомити оператора (провайдера) про заміну
обладнання чи отримання документа відповідності у строк, що не
може перевищувати строку можливого відключення обладнання,
установленого оператором (провайдером).
5. Рішення про відключення обладнання приймається оператором
(провайдером) у разі:
невиконання спеціальним користувачем або службою екстреного
виклику у встановлений строк вимог оператора (провайдера) щодо
заміни обладнання чи отримання документа відповідності;
неповідомлення спеціальним користувачем або службою
екстреного виклику оператора (провайдера) про заміну обладнання чи
отримання документа відповідності у встановлений строк можливого
відключення обладнання.
6. У разі прийняття оператором (провайдером) рішення про
відключення обладнання з підстав, зазначених у пункті 5 Порядку,
повідомлення надсилається спеціальному користувачу або службі
екстреного виклику протягом десяти робочих днів з дня прийняття
такого рішення.
7. Відключення обладнання забороняється у разі, коли:
це може призвести до порушення умов функціонування
спеціальних користувачів або служб екстреного виклику. Категорії
кінцевого обладнання спеціальних користувачів та з'єднувальних
ліній служб екстреного виклику, що не підлягають відключенню,
визначаються Держкомзв'язку за поданням Міноборони, Адміністрації
Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС,
Національної поліції, МНС, Адміністрації Держприкордонслужби,
Держмитслужби, інших центральних органів виконавчої влади, яким
підпорядковані спеціальні користувачі або відповідні служби
екстреного виклику; { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006,
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006, N 833 ( 833-2012-п ) від
05.09.2012, N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
обладнання забезпечує функціонування засекреченого,
шифрованого, спеціального та урядового зв'язку;
вводиться воєнний стан, режим надзвичайного стану,
здійснюються заходи у зоні надзвичайної екологічної ситуації та
оголошується мобілізація.
8. За рішенням суду кінцеве обладнання відключається у разі
його використання для вчинення протиправних дій або дій, що
загрожують інтересам державної безпеки.on top