Document 60-2011-п, first version — Adoption on February 2, 2011
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 лютого 2011 р. N 60
Київ
Про внесення зміни в додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну в додаток 13 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632;
2007 р., N 37, ст. 1455), доповнивши примітку абзацом такого
змісту:
"Посадові оклади державних службовців розвідувального органу
Міноборони встановлюються відповідно до цієї схеми.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26on top