Document 597-IV, first version — Adoption on March 6, 2003
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
(щодо банкрутства гірничих підприємств)
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.160 )

 
     З метою запобігання знеціненню та втраті майна підприємств, у статутному фонді яких є державна частка цього майна, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235):
 
     1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше, ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".
 
     У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;
 
     2) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити двома абзацами такого змісту:
 
     "Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2004 року.
 
     Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".
 
     2. Частину другу статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "погашення боргів".
 
     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 597-IVon top