Document 597а-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 5, ст.34 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набирає чинності з 01.09.2001 )
2. Внести такі зміни і доповнення до
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ):
1) у частині першій статті 111 цифри "197-199" замінити
цифрами і словами "197, 198, частинами 1 і 2 статті 199"; 2) частину другу статті 112 після цифр "194" доповнити
словами і цифрами "частинами 3 і 4 статті 199, статтею".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 грудня 1990 року
N 597а-XIIon top