Document 596-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за порушення порядку
користування картками споживача на право
придбання товарів та іншими офіційними документами

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 3, ст. 13 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. У зв'язку з введенням порядку реалізації громадянам
товарів за картками споживача з купонами і з метою встановлення
відповідальності за порушення цього порядку в період його дії: 1. Встановити, що викрадення, а так само збут або
скуповування бланків карток споживача з купонами чи бланків інших
документів, які видаються підприємствами, установами,
організаціями і надають право на придбання товарів, тягнуть за
собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на
строк до одного року, або виправних робіт на той же строк, або
штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців. Викрадення карток споживача з купонами, купонів чи інших
документів, які видаються підприємствами, установами,
організаціями і надають право на придбання товарів, - карається
позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами
на той же строк, або штрафом у розмірі до однієї тисячі
карбованців. Дії, зазначені в частинах першій і другій цієї статті,
вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або у
великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох
років з конфіскацією майна або без такої.
2. Підробка карток споживача з купонами чи інших документів,
які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають
право на придбання товарів, а так само збут зазначених документів
або використання завідомо підробленого такого документа -
караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними
роботами на той же строк. Ті ж дії, вчинені повторно, - караються позбавленням волі на
строк до чотирьох років з конфіскацією майна або без такої.
3. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання
карток споживача з купонами чи інших документів, які видаються
підприємствами, установами, організаціями і надають право на
придбання товарів, тягнуть за собою адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до ста карбованців з
конфіскацією зазначених документів.
4. Порушення працівником підприємства, установи, організації
встановленого порядку реалізації товарів за картками споживача з
купонами або іншими документами на право придбання товарів тягне
за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в
розмірі до п'ятисот карбованців.
Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за таке порушення, а так само купівля,
продаж або інша оплатна передача чи одержання карток споживача з
купонами, купонів або інших документів на право придбання товарів,
вчинені працівником підприємства (організації) державної торгівлі
чи споживчої кооперації, при відсутності ознак іншого більш
тяжкого злочину - караються виправними роботами на строк до двох
років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців з
позбавленням права займати певні посади на підприємствах, в
установах, організаціях на строк до трьох років.
5. Попереднє слідство у справах про злочини, передбачені
статтями 1, 2 і частиною другою статті 4 цього Указу, провадиться
слідчими органів внутрішніх справ.
6. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 3 і частиною першою статті 4 цього Указу, розглядаються
протягом семи днів народними суддями районних (міських) народних
судів на підставі протоколів, складених уповноваженими на те
службовими особами органів внутрішніх справ, державної інспекції
по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі Української
РСР, членами інспекції робітничого контролю профспілок.
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 }
III. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтею 193-1 Кримінального кодексу Української РСР
( 2002-05 ), провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05,
1002-05 ) після цифр "193" доповнити цифрами "193-1".
IV. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування його в
газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 грудня 1990 року
N 596-XIIon top