Document 590-2018-п, valid, current version — Adoption on July 11, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 1, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. № 590
Київ

Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 16 та абзацу дев’ятого частини восьмої статті 19 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету;

Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до комісії з атестації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 590

ПОРЯДОК
проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету

1. Цей Порядок застосовується у разі, коли професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, делегували до номінаційного комітету менше трьох своїх представників.

2. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які відповідають вимогам згідно з абзацом п’ятим частини першої статті 16 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, можуть делегувати не більше одного представника від кожної професійної організації.

3. У разі коли загальна кількість представників, делегованих професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету, є більшою, ніж кількість вакантних місць, рейтингове голосування  щодо них відповідно до цього Порядку проводиться представниками професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, делегованими до такого комітету відповідно до абзацу другого частини першої статті 16 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

4. У разі коли професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету в загальній кількості делеговано одного представника, рейтингове голосування щодо представників, делегованих професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, зазначеними у пункті 2 цього Порядку, до номінаційного комітету проводиться делегованим представником професійної організації аудиторів та бухгалтерів, яка є членом Міжнародної федерації бухгалтерів, та особами, уповноваженими представляти професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які делегували до такого комітету своїх представників відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 16 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

5. Рейтингове голосування для обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету проводиться шляхом індивідуального заповнення бюлетенів для голосування. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

6. Заповнення бюлетеня для голосування здійснюється шляхом обов’язкового проставлення навпроти прізвищ, імен та по батькові всіх кандидатів балів від одного до числа, яке дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь в рейтинговому голосуванні. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та репутації кожного з кандидатів.

7. Рейтинг кандидата складається із загальної кількості набраних ним балів.

8. Першим за рейтингом є кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, другим - кандидат, який набрав кількість балів меншу за кількість балів, набраних першим кандидатом, і так далі.

9. Якщо два і більше кандидати набрали однакову кількість балів і при цьому кількість таких кандидатів є більшою, ніж кількість вакантних місць, щодо таких кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування відповідно до цього Порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 590

ПОРЯДОК
проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до комісії з атестації

1. Цей Порядок застосовується у разі, коли професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, делегували до комісії з атестації менше двох своїх представників.

2. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які відповідають вимогам згідно з абзацом восьмим частини восьмої статті 19 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, можуть делегувати не більше одного представника від кожної професійної організації.

3. У разі коли загальна кількість представників, делегованих професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, зазначеними у пункті 2 цього Порядку, до комісії з атестації, є більшою, ніж кількість вакантних місць, рейтингове голосування щодо них відповідно до цього Порядку проводиться делегованим представником професійної організації аудиторів та бухгалтерів, яка є членом Міжнародної федерації бухгалтерів, та особами, уповноваженими представляти професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які делегували до такої комісії своїх представників відповідно до абзацу восьмого частини восьмої статті 19 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

4. Рейтингове голосування для обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до комісії з атестації проводиться шляхом індивідуального заповнення бюлетенів для голосування. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

5. Заповнення бюлетеня для голосування здійснюється шляхом обов’язкового проставлення навпроти прізвищ, імен та по батькові всіх кандидатів балів від одного до числа, яке дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь в рейтинговому голосуванні.

6. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та репутації кожного з кандидатів.

7. Рейтинг кандидата складається із загальної кількості набраних ним балів.

8. Першим за рейтингом є кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, другим - кандидат, який набрав кількість балів меншу за кількість балів, набраних першим кандидатом, і так далі.

9. Якщо два і більше кандидати набрали однакову кількість балів і при цьому кількість таких кандидатів є більшою, ніж кількість вакантних місць, щодо таких кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування відповідно до цього Порядку.on top