Document 588-2005-п, valid, current version — Revision on April 17, 2009, on the basis - 323-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 липня 2005 р. N 588
Київ
Про передачу Державного спеціалізованого
підприємства "Чорнобильська АЕС" до сфери
управління Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 323 ( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }

На виконання Указу Президента України від 20 квітня 2005 р.
N 681 ( 681/2005 ) "Про Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Передати Державне спеціалізоване підприємство
"Чорнобильська АЕС" із сфери управління Міністерства палива та
енергетики до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Міністерству палива та енергетики здійснити в місячний строк
заходи щодо передачі в установленому порядку зазначеного
підприємства.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. N 588
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 323
( 323-2009-п ) від 08.04.2009 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2000 р. N 1748 ( 1748-2000-п ) "Про заходи щодо соціального
захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича у
зв'язку із закриттям станції" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 48, ст. 2088):
перше речення абзацу першого пункту 3 після слів
"Міністерству фінансів" доповнити словами "Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерству праці та соціальної
політики";
пункт 8 після слів "Міністерству закордонних справ" доповнити
словами "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";
у пункті 9 слова "Державному комітетові інформаційної
політики, телебачення і радіомовлення" замінити словами
"Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи".
3. У пунктах 1 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від
25 квітня 2001 р. N 399 ( 399-2001-п ) "Про утворення Державного
спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 17, ст. 759) слова "Міністерства палива
та енергетики" замінити словами "Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".
4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня
2002 р. N 1059 ( 1059-2002-п ) "Про порядок затвердження програми
робіт на об'єкті "Укриття" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 31, ст. 1466) викласти у такій редакції:
"1. Установити, що до затвердження в установленому порядку
загальнодержавної програми робіт щодо перетворення об'єкта
"Укриття" в екологічно безпечну систему Міністерство з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи щороку до складання проекту закону про
Державний бюджет України на наступний рік розробляє та затверджує
програму робіт на об'єкті "Укриття".
5. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з комплексного
розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. N 1926
( 1926-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51,
ст. 2327), слово "Мінпаливенерго" замінити словом "МНС".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2002 р. N 1927 ( 1927-2002-п ) "Про затвердження Порядку
перерахування внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2328):
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Схвалити проект листа до Європейського банку
реконструкції та розвитку щодо внеску України до Чорнобильського
фонду "Укриття" і уповноважити Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи підписати від імені Кабінету Міністрів
України цей лист.
Дозволити Міністру з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
вносити у разі потреби до листа зміни, що не мають принципового
характеру";
у пункті 6 слова "Міністерству палива та енергетики" замінити
словами "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".
7. У Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
31 березня 2003 р. N 421 ( 421-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 14, ст. 620):
у другому реченні абзацу другого, першому реченні абзацу
четвертого пункту 3 та абзаці третьому пункту 7 слово
"Мінпаливенерго" замінити словом "МНС";
абзаци другий - шостий підпункту 11 пункту 6 викласти у такій
редакції:
"програму радіаційного захисту - з МНС, МОЗ,
Держатомрегулювання, Мінприроди;
аварійний план - з МНС, МОЗ, Держатомрегулювання;
програму поводження з радіоактивними відходами - з МНС,
Мінприроди, МОЗ і Держатомрегулювання;
план заходів щодо підвищення пожежної безпеки на об'єкті
"Укриття" - з МНС;
програму забезпечення промислової безпеки - з МНС";
у додатках 1 і 2 до Порядку слова "Міністерство палива та
енергетики України" замінити словами "Міністерство України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи".on top