Document 585-V, valid, current version — Adoption on January 11, 2007
( Last event — Entry into force, gone February 1, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 13, ст.133 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац шостий пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення"
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52;
2003 р., N 24, ст. 160; 2004 р., N 22, ст. 312; 2005 р., N 9,
ст. 186, N 33, ст. 430) викласти в такій редакції:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні
підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи,
збагачувальні фабрики, шахтовугледобувні підприємства), у
статутних фондах яких частка держави становить не менше
25 відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" до 1 січня 2010 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2007 року
N 585-Von top