Document 580/98, current version — Revision on December 26, 2013, on the basis - 698/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо поліпшення функціонування
та розвитку загальної середньої освіти
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 174/99 ( 174/99 ) від 15.02.99
N 698/2013 ( 698/2013 ) від 20.12.2013 }

З метою поліпшення функціонування та розвитку загальної
середньої освіти п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
а) затвердити до 1 березня 1999 року:
комплексний план заходів щодо розвитку загальної середньої
освіти на 1999 - 2012 роки;
методику розрахунку мінімального рівня матеріально-технічного
і фінансового забезпечення функціонування середніх
загальноосвітніх навчальних закладів;
Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної
середньої освіти;
б) вжити невідкладних заходів щодо видання до початку кожного
навчального року підручників для загальноосвітніх навчальних
закладів;

{ Пункт "в" статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 174/99 ( 174/99 ) від 15.02.99 }

г) забезпечити митне оформлення як гуманітарної допомоги
навчального обладнання, підручників, навчальних посібників, які
надходять від іноземних юридичних і фізичних осіб на адресу
загальноосвітніх навчальних закладів та органів управління
освітою;
д) затвердити програму міжнародного співробітництва в галузі
середньої освіти та забезпечити її виконання, створити
договірно-правову базу для взаємного визнання документів стосовно
середньої освіти, широкого обміну педагогічним досвідом і
співпраці з науковцями, вчителями та учнями іноземних держав.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям разом з органами місцевого
самоврядування:
забезпечити за наявності контингенту дітей шкільного віку та
пішохідної доступності шкіл збереження мережі загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості для учнів 1-9 класів;
вжити заходів щодо погашення до 31 серпня 1998 року
заборгованості із заробітної плати педагогічним працівникам
загальноосвітніх навчальних закладів;
вирішити питання щодо фінансування, в тому числі шляхом
надання цільових кредитів для розміщення замовлень, виготовлення у
1998 році учнівської форми на спеціалізованих підприємствах
України.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з органами місцевого самоврядування:
затвердити до 1 січня 1999 року регіональні програми розвитку
загальної середньої освіти;
забезпечувати до початку навчального року комплектування
шкільних бібліотек підручниками, рекомендованою Міністерством
освіти і науки України художньою, науковою і довідниковою
літературою, виданою українською мовою та мовами національних
меншин. { Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 698/2013 ( 698/2013 ) від 20.12.2013 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 червня 1998 року
N 580/98on top