Document 580-2015-п, valid, current version — Adoption on August 12, 2015
( Last event — Entry into force, gone August 28, 2015. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 580
Київ

Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 79, ст. 2660; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86, ст. 3046; 2011 р., № 85, ст. 3110, № 93, ст. 3368; 2014 р., № 64, ст. 1767), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 580

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Дитина береться на облік за наявності таких документів:

для дитини-сироти - свідоцтва про смерть батьків, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

для дитини, батьки якої:

- позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними - рішення суду;

- оголошені померлими - свідоцтва про смерть батьків, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- невідомі, для підкинутої або знайденої дитини - акта органу внутрішніх справ та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, і довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану, яка підтверджує, що запис про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень проведено за рішенням органу опіки та піклування;

для дитини, яку не забрали iз закладу охорони здоров’я, - акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, або акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС (із зазначенням документів, на підставі яких записані відомості про матір дитини), довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини до Книги реєстрації народжень, а також письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом в установленому порядку, або рішення суду про позбавлення матері (батьків) батьківських прав, або довідки, виданої органами внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) матері (батьків) невідоме;

для дитини, яку протягом двох місяців після народження не забрали з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, - акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я, або акта закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, рішення органу опіки та піклування про реєстрацію народження дитини;

для дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, - письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.”.

2. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли батько чи мати дитини в установленому порядку визнані недієздатними і над ними встановлено опіку, додається письмова згода опікуна на усиновлення дитини його підопічного. У разі ненадання такої згоди опікуном або якщо опікун над недієздатними батьком чи матір’ю не призначений, така згода надається органом опіки та піклування.”.

3. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли місцем походження дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, є тимчасово окупована територія або район проведення антитерористичної операції, та взяття дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, не відбулося, і дитина була переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, постановку такої дитини на місцевий облік здійснює служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.”.

4. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Після закінчення річного строку перебування дитини на місцевому обліку служба у справах дітей за місцем взяття дитини на такий облік надсилає протягом п’яти робочих днів уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації і Мінсоцполітики таку уточнену інформацію про дитину: висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце її проживання (перебування) та нову фотокартку дитини. Уточнена інформація про дитину вноситься до Єдиного банку даних протягом трьох робочих днів після надходження.

У подальшому висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце проживання (перебування) та її нові фотокартки подаються та поновлюються в Єдиному банку даних щороку до досягнення дитиною семи років, а також після досягнення десяти та тринадцяти років. У разі істотних змін у стані здоров’я або зовнішності дитини необхідна інформація або фотокартка дитини невідкладно подається та вноситься до Єдиного банку даних.

Інша уточнена інформація про дитину до Єдиного банку даних вноситься постійно.”.

5. Пункт 18 доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) позбавлення усиновлювача батьківських прав;”.

6. Доповнити Порядок пунктами 20-1-20-4 такого змісту:

“20-1. Проживання (перебування) дитини на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції не є підставою для зняття її з місцевого, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Інформація про таку дитину залишається в Єдиному банку даних, а також на централізованому обліку, якщо анкета була подана Мінсоцполітики для постановки на облік дітей, які можуть бути усиновлені.

20-2. У разі переміщення з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції дитини, яка може бути усиновлена, до іншої адміністративно-територіальної одиниці за дитиною залишається право бути усиновленою.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини повідомляє про таку дитину службу у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації відповідного регіону та надсилає запит Мінсоцполітики щодо отримання інформації про перебування дитини на обліку з усиновлення.

20-3. У разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення у службі у справах дітей, яка розміщується в районі проведення антитерористичної операції, та неможливості передачі анкети до служби у справах дітей обласної держадміністрації для постановки дитини на регіональний облік служба у справах дітей обласної держадміністрації чи Київської міської держадміністрації видруковує два примірники анкети з Єдиного банку даних, ставить дитину на регіональний облік та надсилає анкету дитини з копіями документів, які зазначені у пункті 9 цього Порядку, Мінсоцполітики з урахуванням строку перебування дитини на місцевому та регіональному обліку.

20-4. У разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення у службі у справах дітей та неможливості передачі анкети до служби у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації, яка розміщується в районі проведення антитерористичної операції, для постановки на регіональний облік (про що складається відповідний акт) така служба у справах дітей видруковує три примірники анкети з Єдиного банку даних та за відсутності підстав, зазначених у пункті 12 цього Порядку, надсилає анкету дитини Мінсоцполітики.

У разі коли служба у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації внаслідок проведення антитерористичної операції не може здійснювати свої повноваження в частині постановки дітей на регіональний облік з усиновлення, вона надсилає Мінсоцполітики інформацію за підписом голови (заступника голови) обласної чи Київської міської держадміністрації щодо постановки таких дітей на централізований облік без перебування їх на регіональному обліку.”.

7. Абзац четвертий пункту 22 викласти в такій редакції:

“2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;”.

8. Пункт 26 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим.

9. В абзаці першому пункту 30 слова “органами МВС” замінити словами “територіальними органами чи підрозділами ДМС”.

10. У пункті 33:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути усиновлювачами (у трьох примірниках). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови (кількість спальних кімнат, наявність умов для проживання дитини), біографічні дані, склад сім’ї (кількість осіб, які проживають разом із заявником, ступінь родинного зв’язку, наявність власних дітей), ставлення заявників до усиновлення, проходження підготовки з питань прийняття та виховання усиновленої дитини, попереднє ознайомлення з вимогами щодо усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні, інформація щодо раніше усиновлених дітей, їх стан здоров’я, розвиток, виховання, умови проживання, перебування в сім’ї після усиновлення дитини під соціальним супроводженням. Висновок повинен містити рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких можуть усиновити заявники. Рекомендації щодо стану здоров’я дитини зазначаються у разі, коли заявникам рекомендовано усиновлення дитини-інваліда, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також дітей віком до п’яти років.

У висновку також зазначається інформація про наявність (відсутність) рішень суду щодо визнання заявників недієздатними, позбавлення їх батьківських прав, скасування усиновлення або визнання його недійсним, відібрання у них дітей, а також про факти відмови заявників від виховання власних чи раніше усиновлених дітей.

У разі видачі висновку недержавним органом до нього додається:

засвідчений нотаріально документ, що містить інформацію про акредитацію агентства з питань усиновлення дітей на території іноземної держави (за наявності);

копія ліцензії (до кожного екземпляра висновку) на провадження таким органом діяльності, пов’язаної з усиновленням;

засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує факт укладення договору між усиновлювачами та відповідним агентством з питань усиновлення дітей на території іноземної держави (за наявності), із зазначенням інформації щодо забезпечення агентством та усиновлювачами своєчасного звітування, інформування консульської установи чи дипломатичного представництва України про будь-які надзвичайні випадки, в тому числі зміну місця проживання дитини, виникнення можливості скасування усиновлення або передачі на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини, порушення прав та законних інтересів дитини, нещасні випадки, смерть дитини тощо.

Іноземцям, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, висновок готує служба у справах дітей за місцем їх проживання;”;

2) в абзаці сьомому підпункту 5 слова “під опіку (піклування)” замінити словами “на виховання”;

3) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини із зазначенням причини усиновлення тільки одним із подружжя (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;”;

4) підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) інформація компетентного органу країни проживання заявника та інформація консульської установи чи дипломатичного представництва України про своєчасність (несвоєчасність) подання звітів та наявність (відсутність) фактів неналежного виконання обов’язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.”.

11. Пункт 36 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі виявлення необхідності щодо уточнення відомостей, які містяться у поданих документах, або проведення перевірки нововиявлених обставин Мінсоцполітики має право подати запит щодо додаткових документів та продовжити строк розгляду документів не більш як на 20 робочих днів.”.

12. Пункт 49 доповнити абзацами такого змісту:

“Протягом строку перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі служба у справах дітей постійно працює з ними щодо ознайомлення їх з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

У разі коли на обліку у службі у справах дітей не виявилося кандидатів в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину, поставлену на місцевий облік, та її анкета згідно із строками перебування дитини на місцевому обліку не передана на регіональний облік, повідомлення про таку дитину подається у письмовому вигляді уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій направляє громадян України - кандидатів в усиновлювачі, які перебувають на обліку в службах у справах дітей відповідного регіону, з урахуванням черговості постановки їх на облік в Єдиному банку даних для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, до служби, яка надала повідомлення про дитину. Відповідна інформація вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надана інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.”.

13. Абзац перший пункту 50 викласти в такій редакції:

“50. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, невідкладно вносить інформацію щодо направлення в Єдиний банк даних та інформує про це службу у справах дітей за місцем обліку.”.

14. Пункт 52 викласти в такій редакції:

“52. Мінсоцполітики ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку, та видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, невідкладно вносить інформацію щодо направлення в Єдиний банк даних та інформує про це службу у справах дітей за місцем обліку. За бажанням кандидатів в усиновлювачі (крім громадян України, які проживають за межами України, та іноземців) Мінсоцполітики може видати їм лист-направлення для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або призначити дату наступного ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

У разі переїзду дитини, яка перебувала на місцевому, регіональному обліку у службі у справах дітей на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, до іншої адміністративно-територіальної одиниці служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій, де дитина перебувала на обліку з усиновлення, Мінсоцполітики ознайомлюють кандидатів в усиновлювачі - громадян України з інформацією про таку дитину та видають їм направлення для знайомства з нею.”.

15. Пункт 53 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі коли іноземці є родичами дитини, їм може бути надана інформація про дитину, яка влаштована в сім’ї громадян України.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

16. Пункт 55 доповнити абзацами такого змісту:

“Кандидатам в усиновлювачі не надається інформація про дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, стосовно яких розглядається заява громадян щодо поновлення їх у батьківських правах, встановлення батьківства, скасування рішення про визнання особи (осіб) недієздатною, безвісно відсутньою. Про наявність такої заяви служба у справах дітей за місцем звернення громадян зобов’язана протягом п’яти робочих днів повідомити службу у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини та місцем походження.

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, не надається у разі перебування дітей на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090).”.

17. Пункт 58 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі виїзду дитини на лікування, оздоровлення, відпочинок, за винятком переміщення її з району проведення антитерористичної операції, направлення видається до служби у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини, яка надсилає лист для організації знайомства з дитиною та оформлення відповідних документів за результатами знайомства за місцем лікування, оздоровлення, відпочинку.”.

18. Пункт 70 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі переїзду дитини на лікування, оздоровлення, відпочинок, за винятком переміщення з району проведення антитерористичної операції, заява про усиновлення дитини подається службі у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини, на яку видано направлення для знайомства з дитиною.”.

19. Абзац четвертий пункту 72 викласти в такій редакції:

“Письмова згода дитини на усиновлення засвідчується представником служби у справах дітей із зазначенням особи, у присутності якої вона була надана, що підтверджується підписом такої особи.”.

20. Пункт 74 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі незбереження таємниці усиновлення усиновлювачі повинні бути поінформовані про наявність у дитини братів або сестер та їх бажання підтримувати родинні стосунки. Відповідна інформація зазначається у повідомленні щодо надання органом опіки та піклування згоди на їх роз’єднання та у висновку про доцільність усиновлення.

Строки підготовки повідомлення про надання (ненадання) згоди на роз’єднання братів і сестер у разі усиновлення не можуть перевищувати строків підготовки висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

У разі коли районна, районна у м. Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради за місцем перебування дитини на місцевому обліку розміщується на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції і не може надати згоду на роз’єднання братів і сестер у разі її усиновлення, таку згоду надає районна, районна у м. Києві держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради за місцем перебування дитини. Якщо дитина перебувала на обліку на території проведення антитерористичної операції, така згода повинна бути попереднього погоджена з службою у справах дітей обласної держадміністрації за місцем обліку дитини.”.

21. Пункт 75 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

“У разі усиновлення дитини іноземцями висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини повинен містити інформацію про всі вичерпні заходи, які були вжиті службою у справах дітей за період перебування дитини на обліку, щодо влаштування її в сім’ю громадян України.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

22. В абзаці сьомому пункту 82 слова “під опіку (піклування)” замінити словами “на виховання”.

23. Доповнити Порядок пунктом 82-1 такого змісту:

“82-1. Усиновлювачі мають право:

на першочергове влаштування в сім’ю дитини, яка є рідним братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини;

в інтересах усиновленої дитини, для підтримання родинних стосунків між братами та сестрами після усиновлення, якщо усиновлення для дитини не є таємним, отримати інформацію про наявність у неї братів, сестер та місце їх проживання.”.

24. В абзаці другому пункту 83 цифри “5-12” замінити цифрами “5-14”.

25. В абзаці першому пункту 86 цифри “5-12” замінити цифрами “5-14”.

26. Пункт 93 доповнити абзацами такого змісту:

“Вимоги щодо оформлення документів та порядок їх розгляду зазначені у пунктах 33-38 цього Порядку.

Документи, які оформлені з порушенням вимог цього пункту, розгляду не підлягають.”.

27. У додатках до Порядку:

1) додаток 2 викласти в такій редакції:


”Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 580)

ВИСНОВОК
про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини

2) у додатку 17 слова і цифри “Фото 10 х 13 см” замінити словами і цифрами “Фото 9 х 13 см”.on top