Document 58-2007-п, first version — Adoption on January 24, 2007
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2007 р. N 58
Київ
Про реорганізацію Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Реорганізувати Департамент з питань адміністрування
акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних
товарів у Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 серпня 2001 р. N 940 ( 940-2001-п ) "Про заходи щодо посилення
державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1469; 2002 р., N 8,
ст. 344) зміни, що додаються.
3. Державній податковій адміністрації:
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Департаменту з
питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом
та обігом підакцизних товарів;
підготувати разом з іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою і
подати їх у тримісячний строк;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2007 р. N 58
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2001 р. N 940 ( 940-2001-п )
1. У пункті 1 слова "Департамент з питань адміністрування
акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних
товарів" замінити словами "Департамент контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".
2. Абзаци перший і четвертий пункту 9 викласти в такій
редакції:
"Державній податковій адміністрації забезпечити виконання
завдань щодо реалізації державної політики у сфері виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснення
міжгалузевої координації, зокрема:";
"здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів;".



on top