Document 58-2006-п, first version — Adoption on January 25, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 січня 2006 р. N 58
Київ
Деякі питання Департаменту з питань адміністрування
акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 серпня 2001 р. N 940 ( 940-2001-п ) "Про заходи щодо посилення
державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1469; 2002 р., N 8,
ст. 344) такі зміни:
у пункті 2:
в абзаці другому слово "начальник" замінити словом
"директор";
в абзацах другому і третьому слова "начальником Департаменту"
замінити словами "директором Департаменту";
у пункті 4:
абзац перший доповнити словом "прирівнюються";
абзац другий виключити.
2. Державній податковій адміністрації внести зміни до
Положення про Департамент з питань адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів,
визначивши також його основними завданнями:
проведення контролю за показниками спиртовимірювальних
апаратів, пломбування місць можливого доступу до спирту на
брагоректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та
спиртовмісної продукції всіх форм власності у порядку, визначеному
Державною податковою адміністрацією;
здійснення контролю за відвантаженням спирту та за наявністю
спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному
вигляді дані про обсяг відвантаженого спирту та використання
денатуруючих домішок.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34on top