Document 578-2008-п, invalid, current version — Loss of force on January 5, 2012, on the basis - 1348-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 червня 2008 р. N 578
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1348 ( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 }
Про затвердження переліку платних послуг
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
та розміру плати за їх надання
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 61 ( 61-2009-п ) від 04.02.2009
N 716 ( 716-2009-п ) від 01.07.2009
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ У тексті Постанови слова "Державна служба з карантину
рослин" у всіх відмінках замінені словами "Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п )
від 10.08.2011 }

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік платних послуг Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби та розмір плати за їх надання згідно з
додатком.
1-1. Установити, що до 30 червня 2010 р. плата за послуги
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби згідно з
переліком, затвердженим цією постановою, у разі переміщення зерна
не справляється, крім плати, визначеної пунктами 1-3 і 10
зазначеного переліку. При цьому плата за послуги, визначена
пунктами 1 і 2 переліку, справляється у розмірі 50 відсотків. { Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 61
( 61-2009-п ) від 04.02.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 716 ( 716-2009-п ) від 01.07.2009 }
2. Міністерству аграрної політики та продовольства
забезпечити щорічне проведення індексації розміру плати за
послуги, що надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною
службою, на рівень інфляційних змін на підставі даних Державної
служби статистики. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 р.
N 953 ( 953-93-п ) "Про розцінки на інспектування підкарантинних
матеріалів, платних послуг підприємствам, організаціям та
громадянам" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 83);
постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2000 р.
N 441 ( 441-2000-п ) "Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 р. N 953"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 350).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. N 578
ПЕРЕЛІК
платних послуг Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби та розмір плати за їх надання
{ Назва Додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
------------------------------------------------------------------ | Найменування послуги | Одиниця | Розмір плати | | | виміру | за одиницю, | | | | гривень | |--------------------------------------+----------+--------------| |1. Видача фітосанітарного сертифіката | партія | 45,3 | |або фітосанітарного сертифіката на | | | |реекспорт вантажу | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |2. Видача карантинного сертифіката на | -"- | 38,8 | |вантаж | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |3. Видача карантинного дозволу на | -"- | | |імпорт або транзит партії вантажу | | | |обсягом: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | до 50 тонн | | 58,32 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 50-100 тонн | | 116,64 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 100-200 тонн | | 173,79 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 200-1000 тонн | | 233,28 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 1000 тонн та за | | 174,96 | | кожну наступну тисячу тонн | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |4. Обстеження посівів | гектар | 26,79 | |сільськогосподарських культур, | | | |розсадників, плодових культур, | | | |промислових садів, присадибних ділянок| | | |та лісосмуг на виявлення карантинних | | | |організмів для встановлення та/або | | | |підтримання статусу місця виробництва | | | |або виробничої ділянки на вимогу | | | |особи, що займається виробництвом | | | |об'єктів регулювання | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |5. Обстеження площ складів та інших | кв. метр | 0,8 | |місць зберігання об'єктів регулювання | | | |(силосні споруди, елеватори тощо) на | | | |виявлення карантинних організмів для | | | |встановлення та/або підтримання | | | |статусу місця виробництва або | | | |виробничої ділянки на вимогу особи, | | | |що займається виробництвом об'єктів | | | |регулювання | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |6. Організація та контроль за | | | |проведенням обробки та фумігації | | | |(знезараження) об'єктів: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |у трюмах суден | тонна | 0,15 | |--------------------------------------+----------+--------------| |у закритих приміщеннях |куб. метр | 0,15 | |--------------------------------------+----------+--------------| |у партії вантажу (вагон, контейнер, | партія | 103 | |авторефрижератор, штабель тощо) | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |на відкритому ґрунті: | -"- | | |--------------------------------------+----------+--------------| | до 1 гектара | | 120,2 | |--------------------------------------+----------+--------------| | за кожний наступний гектар | | 82,5 | |--------------------------------------+----------+--------------| |7. Огляд об'єктів регулювання: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |садивного матеріалу до 1000 штук та | -"- | 11,5 | |за кожну наступну тисячу штук | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |насіння овочевих і квіткових | -"- | | |культур, лікарських та газонних трав: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | до 100 кілограмів | | 9,2 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 100-1000 кілограмів | | 27,68 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 1000 кілограмів та за кожну | | 25,59 | |наступну тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |насіння зернових, бобових, технічних | -"- | 4,25 | |та олійних культур до 1000 кілограмів | | | |та за кожну наступну тисячу кілограмів| | | |--------------------------------------+----------+--------------| |насіннєвої та товарної картоплі до | -"- | 4,26 | |1000 кілограмів та за кожну наступну | | | |тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |іншого насіння до 1000 кілограмів та | -"- | 18,02 | |за кожну наступну тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |лісоматеріалів: |куб. метр | | |--------------------------------------+----------+--------------| | на ділянці, складі, майданчику | | 0,9 | |--------------------------------------+----------+--------------| | в автомашині, вагоні, контейнері | | 1,05 | |--------------------------------------+----------+--------------| | на суднах | | 1,3 | |--------------------------------------+----------+--------------| |пиломатеріалів: | -"- | | |--------------------------------------+----------+--------------| | на ділянці, складі, майданчику | | 0,75 | |--------------------------------------+----------+--------------| | в автомашині, вагоні, контейнері | | 0,9 | |--------------------------------------+----------+--------------| | на суднах | | 1,12 | |--------------------------------------+----------+--------------| |виробів з деревини | тонна | 2,1 | |--------------------------------------+----------+--------------| |пакувальної тари з деревини | штука | 0,3 | |--------------------------------------+----------+--------------| |зрізів квітів до 1000 штук та за | партія | 1,98 | |кожну наступну тисячу штук | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |свіжих овочів, фруктів до | -"- | 2,3 | |1000 кілограмів та за кожну наступну | | | |тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |зерна, зернопродуктів до | партія | 0,85 | |1000 кілограмів та за кожну наступну | | | |тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |технічних, олійних та інших | -"- | 0,87 | |матеріалів до 1000 кілограмів та за | | | |кожну наступну тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |продуктів харчування до | -"- | 1,17 | |1000 кілограмів та за кожну наступну | | | |тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |інших об'єктів регулювання до | -"- | 0,95 | |1000 кілограмів та за кожну наступну | | | |тисячу кілограмів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |8. Інспектування об'єктів: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |вагонів | одиниця | 20,93 | |--------------------------------------+----------+--------------| |контейнерів | -"- | 10,7 | |--------------------------------------+----------+--------------| |автотранспортних засобів | -"- | 20,9 | |--------------------------------------+----------+--------------| |літаків | -"- | 51,22 | |--------------------------------------+----------+--------------| |суден | -"- | 51,5 | |--------------------------------------+----------+--------------| |інших об'єктів |куб. метр | 0,8 | |--------------------------------------+----------+--------------| |9. Надання інформації щодо проведення | запит | 49,5 | |фітосанітарних заходів | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |10. Аналіз: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |насіннєвого матеріалу та продукції | зразок | | |запасу на виявлення: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | шкідників | | 30,93 | |--------------------------------------+----------+--------------| | бур'янів | | 27,27 | |--------------------------------------+----------+--------------| | нематод | | 32,58 | |--------------------------------------+----------+--------------| | хвороб рослин: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | мікологічних | | 31,88 | |--------------------------------------+----------+--------------| | бактеріологічних | | 38,25 | |--------------------------------------+----------+--------------| | вірусологічних | | 44,63 | |--------------------------------------+----------+--------------| |садивного та іншого рослинного | -"- | | |матеріалу і ґрунту на виявлення: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | шкідників | | 29,55 | |--------------------------------------+----------+--------------| | бур'янів | | 26,79 | |--------------------------------------+----------+--------------| | нематод | | 35,19 | |--------------------------------------+----------+--------------| | хвороб рослин: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | мікологічних | | 32,98 | |--------------------------------------+----------+--------------| | бактеріологічних | | 39,57 | |--------------------------------------+----------+--------------| | вірусологічних | | 46,17 | |--------------------------------------+----------+--------------| |вибірок з феромонних пасток на | пастка | 32,43 | |виявлення шкідників рослин | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |об'єктів регулювання імуно-ферментним | зразок | 118,64 | |методом | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |об'єктів регулювання за допомогою | -"- | 248,55 | |полімеразно-ланцюгової реакції | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |11. Фумігація (знезараження) об'єктів | | | |регулювання: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |1) у трюмах суден препаратами на | | | |основі фосфіну: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |зернових, круп'яних, зернобобових | тонна | | |культур та продуктів їх переробки | | | |обсягом: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | до 5 тис. тонн | | 3,5 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 5-15 тис. тонн | | 3 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 15-30 тис. тонн | | 2,8 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 30 тис. тонн | | 2,7 | |--------------------------------------+----------+--------------| |олійних культур та продуктів їх | -"- | | |переробки, горіхів, сухофруктів, | | | |какао-бобів, кави зеленої обсягом: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 5 тис. тонн | | 3,6 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 5-15 тис. тонн | | 3,1 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 15-30 тис. тонн | | 2,9 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 30 тис. тонн | | 2,8 | |--------------------------------------+----------+--------------| |деревини та виробів з неї обсягом: |куб. метр | | |--------------------------------------+----------+--------------| | до 5 тис. куб. метрів | | 3,7 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 5-15 тис. куб. метрів | | 3,6 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 15-30 тис. куб. метрів | | 3,3 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 30 тис. куб. метрів | | 3 | |--------------------------------------+----------+--------------| |порожніх трюмів та технологічних | -"- | | |приміщень площею: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| | до 5 тис. куб. метрів | | 1,73 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 5-15 тис. куб. метрів | | 1,5 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 15-30 тис. куб. метрів | | 1,4 | |--------------------------------------+----------+--------------| | понад 30 тис. куб. метрів | | 1,4 | |--------------------------------------+----------+--------------| |2) у контейнерах, авторефрижераторах, | | | |вагонах-рефрижераторах, камерах, | | | |пристосованих приміщеннях бромистим | | | |метилом: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |свіжих овочів та фруктів | тонна | 21,2 | |--------------------------------------+----------+--------------| |саджанців |тис. штук | 24,37 | |--------------------------------------+----------+--------------| |тари ящичної, піддонів, мішковини | тонна | 23,93 | |--------------------------------------+----------+--------------| |деревини та виробів з неї, |куб. метр | 23,93 | |пакувального матеріалу | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |3) у контейнерах, авторефрижераторах, | | | |вагонах-рефрижераторах, камерах, | | | |пристосованих приміщеннях препаратами | | | |на основі фосфіну: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |зернових, круп'яних, зернобобових | тонна | 19,62 | |культур і продуктів їх переробки | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |свіжих овочів і фруктів | -"- | 17,35 | |--------------------------------------+----------+--------------| |олійних культур, горіхів, сухофруктів,| -"- | 28,86 | |какао-бобів, кави зеленої | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |прядильно-волокнистих, бавовни та | -"- | 28,86 | |виробів з неї | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |насіннєвого матеріалу, тютюнової | -"- | 15,04 | |сировини, тютюнових відходів, чаю, | | | |лікарської сировини | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |тари ящичної, піддонів, мішковини | -"- | 25,69 | |--------------------------------------+----------+--------------| |шкіри, пакувального матеріалу та інших| -"- | 25,69 | |--------------------------------------+----------+--------------| |деревини та виробів з неї |куб. метр | 25,69 | |--------------------------------------+----------+--------------| |4) у залізничних вагонах-зерновозах на| тонна | | |шляху прямування препаратами на | | | |основі фосфіну: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |зернових, круп'яних, зернобобових, | | 11,75 | |олійних культур та продуктів їх | | | |переробки | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |шроту та інших | | 11,75 | |--------------------------------------+----------+--------------| |5) у залізничних вагонах-зерновозах на| -"- | | |відстої препаратами на основі фосфіну:| | | |--------------------------------------+----------+--------------| |зернових, круп'яних, зернобобових, | | 13,53 | |олійних культур та продуктів їх | | | |переробки | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |шроту та інших | | 13,53 | |--------------------------------------+----------+--------------| |6) під палаткою (плівкою) препаратами | | | |на основі фосфіну: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |зернових, круп'яних, зернобобових | тонна | 18,72 | |культур та продуктів їх переробки | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |олійних культур, горіхів, сухофруктів,| -"- | 28,25 | |какао-бобів, кави зеленої (насипом) | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |прядильно-волокнистих, бавовни та | -"- | 29,83 | |виробів з неї | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |насіннєвого матеріалу, тютюну, чаю, | -"- | 25 | |лікарської сировини | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |свіжих овочів, фруктів | -"- | 25,2 | |--------------------------------------+----------+--------------| |деревини та виробів з неї |куб. метр | 25,1 | |--------------------------------------+----------+--------------| |7) проведення дегазації та перевірка | тонна | | |її повноти при проведенні фумігації | | | |препаратами на основі фосфіну: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |на судні біля причалу | | 0,6 | |--------------------------------------+----------+--------------| |на рейді | | 0,7 | |--------------------------------------+----------+--------------| |у контейнері | | 3,6 | |--------------------------------------+----------+--------------| |у вагоні | | 3,38 | |--------------------------------------+----------+--------------| |8) фумігація порожніх складських |куб. метр | 2 | |приміщень препаратами на основі | | | |фосфіну | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |12. Обробка об'єктів регулювання та | | | |об'єктів: | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |аерозольна | кв. метр | 0,36 | | |----------+--------------| | |куб. метр | 0,29 | |--------------------------------------+----------+--------------| |обприскування | кв. метр | 1,34 | |--------------------------------------+----------+--------------| |волога | -"- | 1,07 | |--------------------------------------+----------+--------------| |термічна | -"- | 1,3 | |--------------------------------------+----------+--------------| |механічна, крім багаторічних насаджень| -"- | 0,27 | |--------------------------------------+----------+--------------| |механічна багаторічних насаджень | рослина | 23,3 | |(дерево, кущ) | | | |--------------------------------------+----------+--------------| |біологічна | гектар | 545 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }on top