Document 576-2004-п, valid, current version — Revision on March 11, 2016, on the basis - 120-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 576
Київ
 
Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

 
     Відповідно до статті 9 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, що додається.

 
{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 21

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 576
 
ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні

 
     1. Цей Порядок визначає процедуру щорічної підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні (далі - Національна доповідь).
 
     2. Підготовка Національної доповіді здійснюється за таким графіком:
 
     лютий - березень - визначення необхідної інформації та форми її подання, надсилання Мінрегіоном центральним органам виконавчої влади, державним колегіальним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки матеріалів;
 
     квітень - травень - підготовка матеріалів центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
 
     червень - аналіз та узагальнення Мінрегіоном поданих матеріалів;
 
     липень - серпень - підготовка тексту проекту Національної доповіді;
 
     вересень - жовтень - погодження Мінрегіоном тексту проекту Національної доповіді із центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, які брали участь у її підготовці;
 
     листопад - оприлюднення Національної доповіді.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, які надають інформацію з таких питань: { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     Мінрегіон - аналізу стану забезпечення населення питною водою та питним водопостачанням; забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та питного водопостачання; { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     МОЗ - проведення моніторингу дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників стану водних об'єктів, призначених для питного водопостачання, та систем питного водопостачання;
 
     Мінприроди - проведення моніторингу стану водних об'єктів, які є джерелами питного водопостачання в цілому по Україні та в окремих регіонах;
 
     Мінагрополітики, Міноборони, Мінінфраструктури - визначення якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств та реформування водного сектору підприємств питного водопостачання, що перебувають у сфері їх управління; { Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     Міненерговугілля - реформування водного сектору підприємств, що перебувають у сфері його управління і належать до містоутворюючих; { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     Держводагентство - визначення якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання, що перебувають у сфері його управління, стану поверхневих джерел питного водопостачання і проведення моніторингу якості води в цих джерелах та тенденцій до її змін; { Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     Держгеонадра - стану використання ресурсів та моніторингу підземних вод; { Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
 
     ДСНС - характеристика надзвичайних ситуацій у сфері питного водопостачання, що виникали протягом звітного року, здійснення заходів і рекомендацій щодо недопущення їх у майбутньому; { Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     НКРЕКП (за згодою) - встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП; { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - визначення якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, фінансово-економічного стану та реформування підприємств питного водопостачання, що перебувають у сфері їх управління, у тому числі на підставі даних, отриманих від органів місцевого самоврядування. { Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     Інформація надається за формою, встановленою Мінрегіоном. { Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     4. Мінрегіон аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Національну доповідь за такими розділами: { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
 
     Джерела питного водопостачання: характеристика поверхневих і підземних джерел, якість води, динаміка та тенденції до її змін згідно з вимогами діючих нормативів і стандартів на питну воду та Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ).
 
     Характеристика систем питного водопостачання: загальна характеристика систем (незалежно від їх форм власності та підпорядкування), характеристика окремих елементів (водозаборів, очисних споруд, насосних станцій, мереж та шахтних колодязів), зміни у них (впровадження нових технологій та обладнання для очищення і знезараження, заміна насосного обладнання, перекладання, санація мереж тощо), виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року.
 
     Характеристика якості питної води: результати моніторингу якості питної води, зафіксовані відхилення від вимог діючих нормативів і стандартів на питну воду в цілому по Україні та в розрізі окремих регіонів, визначення районів, міст, селищ і сіл, де ці показники є найгіршими, а питання забезпечення населення якісною питною водою потребує негайного вирішення, зміни якості питної води в системах питного водопостачання, епідемічні ситуації, пов'язані з якістю питної води, заходи, що здійснювалися для поліпшення забезпечення населення питною водою гарантованої якості.
 
     Характеристика систем водовідведення: загальна характеристика комунальних систем водовідведення, характеристика окремих елементів систем водовідведення (мереж та колекторів, насосних станцій, очисних споруд), зміни в елементах систем водовідведення (перекладання мереж і заміна колекторів, заміна насосного обладнання, впровадження нових технологій та обладнання для очищення стічних вод).
 
     Характеристика якості очищених стічних вод: загальна характеристика якості очищених стічних вод, які скидаються у водойми, та їх вплив на довкілля, виникнення надзвичайних ситуацій протягом звітного року.
 
     Стан реформування та розвитку водного сектору: впровадження нових форм управління підприємствами, удосконалення нормативно-правової бази, фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання, шляхи взаємодії з громадськістю, досвід передових підприємств, рекомендації з реформування сектору.
 
     5. Мінрегіон надсилає текст проекту Національної доповіді на погодження до центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, які брали участь у її підготовці. Після отримання відповідних погоджень текст Національної доповіді оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

 
{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }on top