Document 5743-XI, valid, current version — Adoption on April 18, 1988
( Last event — Entry into force, gone May 13, 1988. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 18, ст. 448 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 25 листопада 1987 року "Про внесення доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР" ( 4981-11 );
від 25 листопада 1987 року "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"
( 4982-11 );
від 1 грудня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально-процесуального, Виправно-трудового
кодексів Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення" ( 4995-11 );
від 24 грудня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 5095-11 );
від 11 січня 1988 року "Про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу Української РСР" ( 5207-11 );
від 10 лютого 1988 року "Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР" ( 5397-11 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 18 квітня 1988 р.
N 5743-XIon top