Document 570-2006-р, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 листопада 2006 р. N 570-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Координаційної ради
з питань проведення функціонального
обстеження центральних органів
виконавчої влади

1. Утворити Координаційну раду з питань проведення
функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади
(далі - Координаційна рада) та затвердити її посадовий склад
згідно з додатком.
Надати голові Координаційної ради право:
затверджувати за поданням Головдержслужби її персональний
склад та вносити у разі потреби до нього зміни;
залучати в установленому порядку до її роботи фахівців
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій.
2. Координаційній раді:
провести у місячний строк установче засідання, на якому
розглянути та затвердити загальний план-графік проведення
функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади,
передбачивши заходи з проведення до кінця 2006 року
функціонального обстеження міністерств та подання за його
результатами пропозицій щодо підвищення ефективності їх
управлінської діяльності;
забезпечити узгодження дій центральних органів виконавчої
влади стосовно організації і проведення їх функціонального
обстеження та підготовки за його результатами узагальнених
пропозицій щодо реформування структури центральних органів
виконавчої влади.
3. Головдержслужбі:
здійснювати організаційне та матеріально-технічне
забезпечення роботи Координаційної ради;
забезпечити надання - експертної, консультаційної та
методичної допомоги Координаційній раді та робочим групам з
проведення функціонального обстеження міністерств, що ними
утворені, виготовлення інформаційних та методичних матеріалів,
виконання прикладних розробок з удосконалення методики
функціонального обстеження органів виконавчої влади, проведення
семінарів-тренінгів та інших заходів, залучення до цієї роботи
експертів, зокрема за рахунок коштів, передбачених бюджетною
програмою "Забезпечення інституційного розвитку державної служби
та організація проведення функціональних обстежень органів
виконавчої влади" ( 3235-15 );
подати у місячний строк після надходження звітів робочих груп
з проведення функціонального обстеження міністерств на розгляд
Координаційної ради узагальнену інформацію про результати
проведеної роботи разом з пропозиціями щодо підвищення
ефективності управлінської діяльності зазначених міністерств.
4. Міністерствам:
переглянути протягом тижня склад робочої групи з проведення
функціонального обстеження відповідного міністерства з метою
визначення її керівником першого заступника або заступника
міністра, відповідального за організацію роботи апарату
міністерства, який за посадою входить до складу Координаційної
ради;
скласти і затвердити у тижневий строк після установчого
засідання Координаційної ради план-графік проведення до кінця
поточного року функціонального обстеження міністерства з
урахуванням загального плану-графіка;
подати до 15 лютого 2007 р. Головдержслужбі звіт про
результати проведення функціонального обстеження міністерства.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2006 р. N 570-р
СКЛАД
Координаційної ради з питань проведення
функціонального обстеження центральних
органів виконавчої влади

Міністр Кабінету Міністрів України - голова Координаційної
ради
Начальник Головдержслужби - заступник голови Координаційної
ради
Директор Центру сприяння інституційному розвитку державної
служби при Головдержслужбі - секретар Координаційної ради
Перший заступник Міністра аграрної політики
Заступник Міністра будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра вугільної промисловості
Перший заступник Міністра економіки
Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Перший заступник Міністра закордонних справ
Перший заступник Міністра культури і туризму
Заступник Міністра оборони
Перший заступник Міністра освіти і науки
Перший заступник Міністра охорони здоров'я
Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного
середовища
Заступник Міністра палива та енергетики
Перший заступник Міністра праці та соціальної політики
Заступник Міністра промислової політики
Перший заступник Міністра транспорту та зв'язку
Перший заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту
Заступник Міністра фінансів
Перший заступник Міністра юстиціїon top