Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 8, 201757
Document 57-2017-п, valid, current version — Revision on March 17, 2018, on the basis - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 57
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1106 від 25.10.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 57

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Абзац третій підпункту 1 пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 148 “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 594; 2012 р., № 50, ст. 1989; 2016 р., № 100, ст. 3261) виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 75, ст. 2799; 2016 р., № 100, ст. 3261):

1) у пункті 4 слова “Державній аудиторській службі” замінити словами “Міністерству фінансів”;

2) доповнити постанову пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Державній аудиторській службі за результатами здійснення державного фінансового контролю щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати Міністерству фінансів інформацію про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, щодо яких у звітному періоді завершено здійснення заходів державного фінансового контролю.”;

3) у Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Внутрішній аудит проводиться згідно з планами, що формуються підрозділом, затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи та оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті.

Копія затвердженого плану (змін до нього) надсилається до Мінфіну.”;

підпункт 5 пункту 10 викласти в такій редакції:

“5) здійснення заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.”;

у пункті 14 слова “Держаудитслужбу для дослідження нею зазначених обставин та” замінити словами “Мінфін для”;

підпункт 5 пункту 15 викласти в такій редакції:

“5) розгляд рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, наданих Мінфіном, а також здійснення відповідних заходів за результатами їх розгляду.”;

у пунктах 16 і 17 слово “Держаудитслужба” в усіх відмінках замінити словом “Мінфін” у відповідному відмінку;

пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Мінфін проводить оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи не частіше ніж один раз на рік у порядку, встановленому Мінфіном. Зазначена оцінка проводиться у формі дослідження.

Предметом оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту є планування, організація та проведення такого аудиту, моніторинг врахування рекомендацій за результатами його проведення, дотримання посадовими особами підрозділів вимог стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань.

Мінфін надає керівникові центрального органу виконавчої влади за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту рекомендації щодо її удосконалення.”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

4. Абзац шостий підпункту 3 та підпункт 13 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506, № 60, ст. 2062, № 100, ст. 3261), виключити.on top