Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation on April 26, 2002564
Document 564-2002-п, current version — Revision on June 1, 2019, on the basis - 436-2019-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2002 р. N 564
Київ
 
Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 N 203 ( 203-2007-п ) від 14.02.2007 N 1134 ( 1134-2007-п ) від 19.09.2007 N 72 ( 72-2008-п ) від 22.02.2008 N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 N 620 ( 620-2009-п ) від 24.06.2009 N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 N 415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012 N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 N 436 ( 436-2019-п ) від 22.05.2019 }

 
     З метою створення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейному оточенні Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про дитячий будинок сімейного типу (додається).
 
     2. Міністерству соціальної політики здійснювати координацію та методичне забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005, N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006, N 415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012 }
 
     3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надавати допомогу в створенні та діяльності дитячих будинків сімейного типу.
 
     4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 267 ( 267-94-п ) "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 208);
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 310 ( 310-98-п ) "Про внесення змін та доповнень до Положення про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 409).

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 564
 
ПОЛОЖЕННЯ
про дитячий будинок сімейного типу

 
{ У тексті Положення та додатка до нього слово "неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з Постановою КМ N 1134 ( 1134-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
{ У тексті Положення слово "угода" в усіх відмінках замінено словом "договір" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
Загальні питання
 
     1. Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
     2. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
     Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці).
 
     Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006, N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }
 
     Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.
 
     Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування до дитячого будинку сімейного типу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
Створення та ліквідація
дитячого будинку сімейного типу
 
     3. Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських, районних у містах (в разі утворення) рад (далі - орган, який прийняв рішення) на підставі заяви осіб або особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення. Зазначених осіб обов’язково інформує служба у справах дітей про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають узяти на виховання та спільне проживання.
 
     Орган, який прийняв рішення, несе відповідальність за забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу відповідно до законодавства.
 
     У разі переміщення дитячого будинку сімейного типу з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої:
 
     батьки-вихователі письмово повідомляють службу у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу про намір і причини переміщення;
 
     служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу письмово звертається до служби у справах дітей за новим місцем його функціонування для з’ясування умов проживання відповідної сім’ї;
 
     служба у справах дітей за новою адресою розміщення дитячого будинку сімейного типу забезпечує обстеження житлово-побутових умов його функціонування, складає акт обстеження і протягом п’яти робочих днів надсилає його службі у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу;
 
     на підставі акта обстеження житлово-побутових умов служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу та служба у справах дітей за новим місцем його функціонування узгоджують дату припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу в одній адміністративно-територіальній одиниці та дату початку його функціонування в іншій адміністративно-територіальній одиниці;
 
     орган, який прийняв рішення, за поданням служби у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу на підставі заяви батьків-вихователів про зміну місця проживання приймає рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу у зв’язку з переміщенням до іншої адміністративно-територіальної одиниці;
 
     служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу надсилає копію особової справи дитячого будинку сімейного типу службі у справах дітей за новим місцем його функціонування;
 
     районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчі органи міських, районних у містах (в разі утворення) рад за фактичним місцем проживання чи перебування сім’ї на підставі поданої батьками-вихователями заяви про продовження функціонування дитячого будинку сімейного типу приймають рішення про забезпечення його функціонування на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     4. На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, укладається договір за формою згідно з додатком (далі - договір).
 
     Дія договору припиняється у разі, коли в дитячому будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання та спільного проживання дітей (тяжка хвороба батьків-вихователів, відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки між дітьми, невиконання батьками-вихователями обов’язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей), повернення вихованців рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, виявлення обставин щодо навмисного виведення дитини із дитячого будинку сімейного типу з метою усиновлення її іноземцями, за винятком ситуацій, коли іноземець є родичем дитини, за згодою сторін, з інших причин, передбачених договором, за рішенням суду, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ). { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006, N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010; в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     Дія договору також припиняється у разі, коли батькам-вихователям або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано захворювання, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 17 цього Положення. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 620 ( 620-2009-п ) від 24.06.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     У разі припинення дії договору питання про подальше влаштування вихованців вирішується органом опіки і піклування, який вживає вичерпних заходів влаштування дітей у сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. { Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006, N 203 ( 203-2007-п ) від 14.02.2007 }
 
     5. Орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     Надане в користування житлове приміщення повинне бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.
 
     Користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими приміщеннями.
 
     6. У разі зменшення кількості вихованців внаслідок вибуття їх за віком або з інших причин за згодою сторін договору вирішується питання про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями, або переведення його в статус прийомної сім'ї.
 
     Рішення про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями приймається на підставі заяви батьків-вихователів за наявності висновків служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім’ю. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     Батьки-вихователі у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу нових вихованців подають службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку). { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування дитячого будинку сімейного типу виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
 
     7. Контроль за умовами проживання вихованців здійснюють органи опіки та піклування і служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (в разі утворення) рад за місцем фактичного проживання чи перебування. { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     Раз на рік місцева служба у справах дітей готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром і дільничним інспектором місцевого відділку поліції. Батьки-вихователі обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах дітей. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     Відлік річного строку починається з дати влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, а у разі переїзду - з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу на відповідній адміністративно-територіальній одиниці. { Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
 
     Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу здійснюється постійно. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
 
     Для здійснення соціального супроводження за дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою наказом Мінсоцполітики. Соціальний працівник проходить навчання не рідше ніж один раз на п'ять років. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012 }
 
     У разі відсутності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем розташування дитячого будинку сімейного типу соціальне супроводження здійснює міський або обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
 
     Порядок здійснення соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу затверджується наказом Мінсоцполітики. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012 }
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
 
     8. За вихованцями зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
     9. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рішенням органу, який створив його, або за рішенням суду.
 
     10. Посадові особи, винні у порушенні законодавства щодо дитячих будинків сімейного типу, несуть відповідальність згідно із законом.
 
Влаштування дітей
до дитячого будинку сімейного типу
 
     11. До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які:
 
     перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх не можна виховувати разом;
 
     перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
     перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. { Абзац четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 436 ( 436-2019-п ) від 22.05.2019 }
 
     Дітей із числа внутрішньо переміщених осіб за відсутності документів влаштовують до дитячого будинку сімейного типу на підставі витягу з обліково-статистичної картки дитини. Зазначений витяг подається обласною службою у справах дітей, в якій дитина перебувала на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або Мінсоцполітики на письмовий запит відповідної служби у справах дітей.
 
     Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей за умови, що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     12. На кожну дитину орган опіки та піклування зобов'язаний надати батькам-вихователям такі документи:
 
     рішення органу опіки і піклування про направлення дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     свідоцтво про народження дитини:
 
     медичну довідку про стан здоров'я або витяг з історії розвитку дитини;
 
     довідку (атестат) про освіту або висновок психолого-медико-педагогічної консультації про рівень розвитку дитини;
 
     документи про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 
     довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;
 
     опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
 
     пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.
 
     У разі коли на момент влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу деякі із зазначених документів відсутні, місцева служба у справах дітей зобов'язана надати їх протягом двох місяців. За достовірність відомостей у наданих батькам-вихователям документах відповідальність у межах своєї компетенції несуть органи опіки і піклування за місцем походження або місцем проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та керівник закладу, в якому перебувала дитина. ( Абзац десятий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     13. Дитячий будинок сімейного типу комплектується дітьми протягом дванадцяти місяців з дня створення. Контроль за його комплектуванням здійснює місцева служба у справах дітей.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     14. За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     15. Органи опіки та піклування забезпечують збереження майна, у тому числі житла, вихованців за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.
 
     16. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями та за участю соціального працівника, який здійснює соціальне супроводження.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
Батьки-вихователі, їхні права та обов'язки
 
     17. Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, за винятком: { Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 }
 
     осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 
     осіб, позбавлених батьківських прав;
 
     осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини; { Абзац четвертий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства); { Абзац п'ятий пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері; { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами; { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів; { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу). { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. { Абзац пункту 17 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010 }
 
     Не можуть бути батьками-вихователями особи, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства. { Абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 620 ( 620-2009-п ) від 24.06.2009 }
 
     18. Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:
 
     заяву кандидатів у батьки-вихователі про створення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань; { Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань; { Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     довідку про склад сім'ї (форма 3);
 
     копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);
 
     довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; ( Абзац четвертий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     копії паспортів;
 
     довідку про доходи за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи ( z1298-15 ) (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку); { Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 20 ( 20-2010-п ) від 06.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом з ними;
 
     письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.
 
     Батьки-вихователі в обов'язковому порядку проходять курс підготовки (один раз на два роки), проведення якого забезпечують обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за програмою, затвердженою наказом Мінсоцполітики. { Абзац пункту 18 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012 }
 
     19. Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.
 
     20. Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.
 
     Батьки-вихователі зобов’язані сприяти забезпеченню пріоритетного права вихованців на усиновлення. { Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права вихованців є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування дитячого будинку сімейного типу. { Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }
 
     21. Нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів із сум їх грошового забезпечення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; в редакції Постанови КМ N 72 ( 72-2008-п ) від 22.02.2008 }
 
     22. Батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 203 ( 203-2007-п ) від 14.02.2007 }
 
     23. Питання захисту житлових прав батьків-вихователів та осіб, які проживають з ними, регулюються договором.
 
Матеріальне забезпечення
дитячого будинку сімейного типу
 
     24. Фінансування дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок видатків державного бюджету в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
     Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.
 
     Державна соціальна допомога і грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу батькам-вихователям через державні підприємства поштового зв'язку або перераховуються на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі за їх вибором. { Абзац третій пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 203 ( 203-2007-п ) від 14.02.2007 }
 
     Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб вихованців у наступному році.
( Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     25. За згодою сторін договору дитячому будинку сімейного типу може надаватися у користування земельна ділянка для ведення садівництва та городництва поблизу місця його знаходження, а також транспортний засіб.
 
     26. На час навчання вихованців у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються дитячому будинку сімейного типу з державного бюджету, якщо вихованці на час навчання проживають у цьому будинку до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.
{ Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006, N 723 ( 723-2008-п ) від 20.08.2008 }
 
     27. Місцеві відділи у справах сім'ї та молоді за участю об'єднань громадян, професійних спілок щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення вихованців.
 
     Вихованці, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до санаторіїв.
 
     28. Інші питання матеріального та фінансового забезпечення дитячого будинку сімейного типу (проведення у разі потреби поточного або капітального ремонту житла тощо) вирішуються органом, який прийняв рішення про його створення.
( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )
 
     29. Дитячому будинку сімейного типу може надаватися юридичними та фізичними особами благодійна допомога.
 
     30. Після закінчення строку перебування вихованців у дитячому будинку сімейного типу в разі відсутності у них права на житло органи опіки (піклування) забезпечують вихованців дитячого будинку сімейного типу протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.
( Положення доповнено пунктом 30 згідно з Постановою КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006 )

 
Зразок                    Додаток 
до Положення про дитячий будинок
сімейного типу
ДОГОВІР
про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу
 
_________________________    "____" _________ 200_ р. N __ 
(населений пункт)
__________________________________________________________________
(повне найменування органу, що прийняв рішення __________________________________________________________________
про створення дитячого будинку сімейного типу) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) і батьки-вихователі ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер, _________________________________________________________________,
ким і коли виданий) що проживають ___________________________________________________,
(адреса)
уклали цей договір про організацію діяльності дитячого будинку
сімейного типу, до якого влаштовуються діти на підставі
відповідного рішення _____________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові дитини, рік народження) __________________________________________________________________
     1. Батьки-вихователі зобов'язуються:
 
     1) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону дитинства;
 
     2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;
 
     3) співпрацювати з місцевими службами у справах дітей та центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у ході здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу; у разі потреби звертатися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у зв'язку з необхідністю залучення фахівців для вирішення проблемних питань;
 
     4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації;
 
     5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей повідомляти про це місцеві служби у справах дітей;
 
     6) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку і освіти;
 
     7) сприяти установленню контактів дітей, які виховуються у дитячому будинку сімейного типу, з кандидатами в усиновлювачі, яких направила служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий, регіональний чи централізований облік дітей, які можуть бути усиновлені. У разі створення перешкод громадянам України в усиновленні дітей розглядається питання про припинення дії договору з батьками-вихователями;
 
     8) створювати належні умови для всебічного розвитку дітей, здобуття ними освіти, підготовки їх до самостійного життя та праці;
 
     9) забезпечувати право дітей на свободу світогляду та віросповідання;
 
     10) у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу нових вихованців подати службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку).
 
     У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування дитячого будинку сімейного типу виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.
 
     2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців згідно із законодавством та за діяльність дитячого будинку сімейного типу.
 
   3. __________________________________________________________ 
(повне найменування органу, що прийняв рішення про __________________________________________________________________
створення дитячого будинку сімейного типу)
     зобов'язується:
 
     1) щомісяця не пізніше ніж 20 числа перераховувати на особові рахунки у банківській установі обох батьків-вихователів або виплачувати через державні підприємства поштового зв’язку державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення;

 
{ Підпункт 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }

 
   3) надати батькам-вихователям дитячого будинку  сімейного 
типу житлове приміщення __________________________________________
(адреса) __________________________________________________________________
загальною площею __________ кв. метрів виходячи з розрахунку
проживання в дитячому будинку сімейного типу ______ осіб;
     4) надати у користування дитячому будинку сімейного типу земельну ділянку для ведення садівництва та городництва площею
________ гектарів; 
5) надати у користування дитячому будинку сімейного типу
транспортний засіб ______________________________________________;
(найменування)
     6) щороку затверджувати кошторис на підтримання в належному технічному стані будівлі дитячого будинку сімейного типу після ознайомлення з ним батьків-вихователів;
 
     7) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу;
 
     8) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;
 
     9) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав дітей.
 
     4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями.
 
     5. У разі порушення та неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.
 
     6. Договір може бути розірваний за згодою сторін.
 
     7. Договір укладається в трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та місцевої служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.
 
     8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.
 
________________________________   ____________________________ 
(повне найменування органу, що (прізвище, ім'я, по батькові ________________________________ ____________________________
прийняв рішення про створення батьків-вихователів) ________________________________ ____________________________
дитячого будинку сімейного типу) (адреса) ________________________________ ____________________________
(адреса) ________________________________ ____________________________
(розрахунковий рахунок) (розрахунковий рахунок) ________________________________ ____________________________
(прізвище, посада керівника (підпис) ________________________________
органу) ________________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
     М.П.
 
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 107 ( 107-2006-п ) від 06.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 203 ( 203-2007-п ) від 14.02.2007, N 458 ( 458-2016-п ) від 22.07.2016 }on top