Document 556-2019-п, valid, current version — Adoption on June 19, 2019
( Last event — Entry into force, gone July 6, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2019 р. № 556
Київ

Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 92, ст. 2785; 2018 р., № 89, ст. 2953), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 556

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

1. Розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346,73 млрд. гривень, у тому числі 8,42 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”.

2. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

8,42

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

0,83

0,5

0,78

0,4

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3


Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72


________
Усього

346,73

9,18

30,85

43,71

67,3

89,86

102,43

0,89

0,83

0,5

0,78

0,4”.

3. У додатку 2 до Програми:

1) підпункт 20 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


кількість будинків, одиниць

12259


1600

427

899

2727

4752

1854

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

Держенергоефективності

державний бюджет

1274,477034


97,92

52,196127

73,450127

290,08

570,75078

190,08”;

2) позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Разом за завданням 2

225100,67429126

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400

у тому числі
державний бюджет

7526,37429126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400”;

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300


інші
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9


3) позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Усього за Програмою
346721,52369126

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

89857,5229928

102421,81587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400

у тому числі
державний бюджет

8414,69369126

600

910

827,5025

1766,8

498,1229928

405,31587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400”.

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300


інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5


4. В абзаці чотирнадцятому пункту 2 додатка 3 до Програми у графі “Значення показників”:

1) у підграфі “усього” цифри “9361” замінити цифрами “12259”;

2) у підграфі “2019” цифри “1854” замінити цифрами “4752”.on top