Document 554-XIV, invalid, current version — Loss of force on August 1, 2003, on the basis - 661-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі Закону
N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208 )
Про загальну структуру і чисельність
Прикордонних військ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.158 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 197-IV ( 197-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 48, ст.360 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити таку загальну структуру Прикордонних військ
України: центральний орган управління Прикордонних військ України -
Державний комітет у справах охорони державного кордону України; регіональні органи управління - напрями Прикордонних військ
України; органи охорони державного кордону - з'єднання, частини; органи забезпечення - з'єднання, частини, установи,
підприємства, навчальні заклади.
2. Затвердити загальну чисельність Прикордонних військ
України у кількості 45 000 осіб, у тому числі
42 000 військовослужбовців, передбачивши збільшення її протягом
2003-2004 років на 5 000 осіб та враховуючи, що вона становитиме
станом на:
30 грудня 2003 року - 48 000 осіб, у тому числі
45 000 військовослужбовців;
30 грудня 2004 року - 50 000 осіб, у тому числі
47 000 військовослужбовців. ( Стаття 2 в редакції Закону N 197-IV ( 197-15 ) від 24.10.2002 )
3. Кабінету Міністрів України прискорити подання до Верховної
Ради України пропозицій про внесення змін до законодавчих актів
України з прикордонних питань та привести свої нормативно-правові
акти у відповідність з цим Законом.
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1999 року
N 554-XIVon top