Document 552/97-ВР, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України
щодо посилення боротьби з порушеннями
бюджетного законодавства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 51, ст.306 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів України такі зміни:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
у пункті 2 частини першої статті 34 слово і цифри "статтею
80-1" замінити словами і цифрами "статтею 80-1, частиною другою
статті 80-3, статтею 80-4";
частину третю статті 112 після цифр "80-1" доповнити цифрами
"80-3, 80-4".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 жовтня 1997 року
N 552/97-ВРon top