Document 552/97-ВР, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України
щодо посилення боротьби з порушеннями
бюджетного законодавства
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 51, ст.306 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:
 
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):
 
     у пункті 2 частини першої статті 34 слово і цифри "статтею 80-1" замінити словами і цифрами "статтею 80-1, частиною другою статті 80-3, статтею 80-4";
 
     частину третю статті 112 після цифр "80-1" доповнити цифрами "80-3, 80-4".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 7 жовтня 1997 року
N 552/97-ВРon top