Document 552-2019-п, valid, current version — Adoption on June 26, 2019
( Last event — Entry into force, gone July 10, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 552
Київ

Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”.

2. У пункті 1 Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 739), цифри “2017-2018” замінити цифрами “2019-2027”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 552

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, на підтримку малих групових будинків (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

4. Субвенція спрямовується на:

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (далі - державна соціальна допомога), та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (далі - грошове забезпечення), здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552;

оплату послуг патронатного вихователя, виплату соціальної допомоги на утримання дітей в сім’ї патронатного вихователя (далі - соціальна допомога) та здійснення видатків на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 739);

підтримку малого групового будинку комунальної форми власності (кошти на проживання дітей у малому груповому будинку у розмірі два прожиткових мінімуми на одну дитину відповідного віку на місяць та із збільшенням у 1,5 раза цього розміру для дітей з інвалідністю) відповідно до Примірного положення про малий груповий будинок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 926 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 90, ст. 2969);

оплату витрат, пов’язаних з виплатою державної соціальної допомоги, соціальної допомоги та грошового забезпечення структурними підрозділами акціонерного товариства “Укрпошта” відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750).

5. Умовами надання субвенції є:

наявність рішення про створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, запровадження надання послуги з патронату над дитиною, реєстрації малого групового будинку комунальної форми власності як юридичної особи в установленому законом порядку та влаштування до них дітей;

прийняття в експлуатацію приміщення малого групового будинку комунальної форми власності у разі його будівництва відповідно до рекомендацій, визначених Мінрегіоном в інформаційному посібнику “Рекомендації щодо будівництва житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних”;

влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, малого групового будинку комунальної форми власності;

здійснення за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством, оплати праці персоналу малого групового будинку комунальної форми власності, комунальних послуг та енергоносіїв, матеріально-технічного забезпечення такого будинку, покриття витрат, пов’язаних із проживанням дітей, у разі перевищення розміру коштів на проживання дітей, визначених абзацом четвертим пункту 4 цих Порядку та умов;

забезпечення місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, сім’ї патронатного вихователя, малого групового будинку комунальної форми власності, їх належного функціонування.

6. Обласні, Київська міська держадміністрації здійснюють розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами за напрямами, визначеними пунктом 4 цих Порядку та умов, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, за поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій на підставі поданих службами у справах дітей документів і розрахунків, сформованих виходячи з прогнозної кількості отримувачів державної соціальної допомоги, соціальної допомоги, грошового забезпечення, оплати послуг патронатного вихователя, кількості малих групових будинків комунальної форми власності та дітей, які перебуватимуть в них, установлених розмірів відповідних виплат, діючих цін і тарифів.

7. Кошти на проживання дітей у малому груповому будинку комунальної форми власності, передбачені абзацом четвертим пункту 4 цих Порядку та умов, не можуть бути використані на витрати такого будинку, пов’язані із забезпеченням його функціонування, крім оплати додаткових та індивідуальних потреб дитини, яка перебуває у зазначеному будинку, в тому числі на її персональне та матеріально-технічне забезпечення, за умови наявності згоди органу опіки і піклування та обґрунтувань щодо таких потреб.

8. Казначейство:

перераховує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики і Мінфін про обсяги зобов’язань, узятих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за субвенцією, її перерахування та касових видатків у розрізі місцевих бюджетів та напрямів, що фінансуються за її рахунок.

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Щомісяця за формами, затвердженими Мінсоцполітики, здійснюється подання:

до 10 числа районними, районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій - інформації про використання субвенції з відповідних місцевих бюджетів у розрізі напрямів, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов;

до 15 числа структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій головному розпоряднику субвенції - інформації про її використання.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 552

ПОРЯДОК
призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (далі - державна соціальна допомога), грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (далі - грошове забезпечення) за принципом “гроші ходять за дитиною”, а також сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків, які здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, на підтримку малих групових будинків.

2. Державна соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

3. Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

4. Призначення і виплата державної соціальної допомоги, грошового забезпечення здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – уповноважений орган) на підставі підготовлених службою у справах дітей документів, що зберігаються протягом п’яти років після припинення виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

5. Уповноважений орган призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

документи, що підтверджують статус дитини;

інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

довідка з місця навчання про розмір стипендії;

копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений орган повідомляє відповідній службі у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

6. Призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з дати влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою до закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти державна соціальна допомога призначається на період між строком закінчення навчання в одному із закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між строком закінчення навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців, на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного закладу освіти.

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості державна соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

7. Розмір державної соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідного закладу освіти розмір державної соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для працездатної особи.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).

У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної інформації зобов’язані повідомити про це уповноваженому органу для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної державної соціальної допомоги.

Якщо батьками-вихователями або прийомними батьками невчасно подано інформацію про зміну розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги, що призвело до виплати коштів надміру, уповноважені органи:

повідомляють батькам-вихователям або прийомним батькам про обсяг надміру виплачених коштів і строки їх повернення;

проводять щомісяця відрахування у розмірі не більш як 20 відсотків суми державної соціальної допомоги або грошового забезпечення відповідно до повного погашення надміру виплачених коштів на підставі заяви батьків-вихователів або прийомних батьків про надання згоди на відрахування таких коштів або на підставі своїх рішень;

вирішують питання про стягнення надміру виплачених коштів у судовому порядку в разі неможливості утримання та неповернення їх добровільно батьками-вихователями або прийомними батьками.

Для запобігання виплаті надміру коштів державної соціальної допомоги уповноважений орган отримує інформацію про розміри пенсій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від Пенсійного фонду України.

8. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні 70 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

9. Розмір державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

10. У разі зміни прожиткового мінімуму або настання інших обставин, що впливають на розмір державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, їх розмір перераховується з дати настання відповідної зміни без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

11. Уповноважений орган щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

12. Державна соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця не пізніше 20 числа уповноваженим органом на особові рахунки батьків-вихователів та особовий рахунок одного з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або через структурні підрозділи акціонерного товариства “Укрпошта” за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї.

13. Підставами для припинення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення є:

досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;

набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);

влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;

смерть дитини.

14. Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків здійснюється згідно з Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 178 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 666).ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 552

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 293).

2. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1134 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2673).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. № 26 “Про продовження строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 8, ст. 201).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 328 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у 2007 році” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 887).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 723 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2134).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1046 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 93, ст. 3074).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 115 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 517).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 і від 28 лютого 2011 р. № 268, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3613).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 983 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3277).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 845 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3390).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 354 “Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1918).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 520 “Про внесення змін до пункту 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2275).on top