Document 551-IV, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 889-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.149 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 2001 р.,
N 10, ст. 44):
( Підпункт 1 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі
Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
( Підпункт 2 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі
Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
3) абзац четвертий пункту 2 статті 14 викласти у такій
редакції:
"отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про
нараховані та виплачені платникам суми доходів і суми утриманих з
них податків за формою, встановленою центральним податковим
органом";
( Підпункт 4 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі
Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
2. У абзаці четвертому пункту 11 частини першої статті 11
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15,
ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44):
слова "(крім випадків, коли таке перерахування дозволено
законодавством)" замінити словами "(крім випадків, коли таке
перерахування дозволено законодавством), у перекрученні даних".
3. У частині другій статті 9 Закону України "Про Державний
реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів" ( 320/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 2, ст. 10):
слова "відомості про суми виплачених фізичним особам доходів
і утриманих з них податків" замінити словами "відомості про
нараховані та виплачені суми фізичним особам доходів і суми
утриманих з них податків".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести зміни до
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 551-IVon top